Ieder leven heeft zo zijn weg wat betreft ervaringen en ontwikkeling. Ik ben zelf het leven als een ''leerschool'' gaan zien waarin ik steeds meer vanuit een groeiend (zelf)bewustzijn het aardse leven ervaar en zie als een fase van een veel groter bestaan. Hiermee bedoel ik dat het aardse leven een zingeving voor mij heeft gekregen vanuit een ruimer perspectief dan alleen het bereiken van aardse doelstellingen en een ''aards geluk''.

Mijn visie is dat er werkelijk een perspectief is op een leven na het aardse leven. Dat is naast de interesse voor gezondheid ook een belangrijke reden geweest, om in 2011 een praktijk te beginnen, waarin ik vanuit een holistische (lichaam en geest zijn een dynamisch geheel) visie en werkwijze mensen kan en mag helpen met hun gezondheid maar ook met hun groei in (zelf)bewustzijn. En als je mocht denken dat ik te weinig realiteitszin dan heb je het toch bij het verkeerde eind....

Na mijn VWO examen ben ik bedrijfskunde aan de universiteit van Groningen gaan studeren. Een heel duidelijk beroepsmatig perspectief had ik in 1987 niet maar het leek mij wel een interessante studie en na het VWO was dit voor mij een mooie verdere stap in mijn ontwikkeling. Deze studie heeft mij veel gebracht door kritisch naar bedrijfsprocessen en management in organisaties te kunnen kijken. En door mijn werkervaring in verschillende bedrijven ben ik mij nog des te meer bewust geworden van de verschillende problematiek die er in organisaties kan spelen. Uiteindelijk gaat het toch steeds weer om de mens die vanuit zijn visie, bekwaamheid en verantwoordelijkheid willen nemen in grote mate bepaalt of zaken goed zullen lopen.

Nog tijdens mijn studie is mijn spirituele ontwikkeling vrij plotseling tot ontwikkeling gekomen door niet alleen de ratio als een belangrijk kompas in het leven te gebruiken maar ook vooral steeds meer vanuit mijn hart (gevoel) te leven en mijn open te stellen voor een werkelijkheid van bestaan die in onze westerse maatschappij zo goed als verloren is gegaan. Als klein kind had ik altijd al een hoge gevoeligheid en wist ik vanuit mijn gevoel dat er meer is dan alleen onze fysieke zichtbare wereld. Dat was toen voor mij ook al heel normaal maar als kind werd ik daar niet in begrepen. Maar door omstandigheden en om mij zelf te beschermen tegen teveel prikkels van buitenaf, had ik lang mijn gevoeligheid afgesloten zodat ik niet alles meer hoefde te voelen. Hierin kwam in 1992 een grote verandering doordat ik mij weer helemaal ging openstellen voor en verbinding zocht met zeg maar de onzichtbare wereld. In dat jaar werd ik mij weer heel bewust van een ''multi-dimensionaal'' bestaan van het leven. Hiermee bedoel ik dat de aardse realiteit die wij met onze ogen waarnemen en ervaren niet de enige realiteit is. Het was net of er ''een gordijn of sluier'' die onze illusie van de aardse dichtheid typeert, voor mij werd weg gehaald. Nu was er ook wel een groot verlangen om een duidelijk contact te mogen ervaren vanuit ''het niet zichtbare'' omdat een familielid van mij, mij al een langere periode wees op het genezen van mensen op een energetische wijze waarbij de kracht van de geest vanuit een voor ons oog onzichtbare dimensie een rol speelt. Vanuit heel mijn hart heb ik mij open gesteld om in verbinding te komen met een energie of kracht die ik niet echt kon begrijpen vanuit een verstandelijke benadering. Maar door een krachtige energie uit een andere dimensie, is mijn bewustzijn in 1992 getransformeerd naar een bewustzijn dat ik maar voor het gemak een ''multi-dimensionaal'' bewustzijn noem. Mijn perspectief op het leven en de mens, is hierdoor in een voor mij toen totaal nieuw licht komen te staan. Ik heb het zelf mogen ervaren als een ''nieuw geboren worden'' of wedergeboorte maar dan in de geest. Ik zou de impact van deze ervaring kunnen vergelijken met een zogenaamde bijna-doodervaring omdat mensen die een bijna doodervaring hebben gehad zich ook bewust zijn geworden van een andere tijd-ruimte dimensie waar ze een tijdje zijn geweest doordat ze met hun geest/energielichaam uit hun stoffelijk (aards) lichaam zijn gegaan. Deze ervaring zorgt meestal voor een permanente verandering in het bewustzijn.

Het heeft even geduurd om veel zaken weer in balans te krijgen omdat de verandering zo snel en toch wel plotseling is gegaan dat ik tijd nodig had om alles te verwerken en een plaats te geven. Hierbij natuurlijk niet onbelangrijk om de realiteit van het dagelijks leven niet te verliezen. Ik heb mij sinds die tijd in veel zaken verdiept om mijn ervaringen te toetsen en te kijken welke informatie er allemaal te vinden is die mijn eigen ervaringen en getransformeerde bewustzijn nog helderder kunnen maken.

Vanuit mijn nieuwe getransformeerde bewustzijn ging ik mij ook realiseren dat gezondheid niet alleen verklaard kan worden vanuit een stoffelijk biochemisch benadering maar ook vanuit een energetische ''multi-dimensionale'' benadering. Ik realiseer mij ook dat er tot op heden geen erkend wetenschappelijk denkmodel en hiermee verklaring is voor een ''multi-dimensionaal'' bestaan van het leven en de mens. De aardse met het oog zichtbare realiteit wordt voor alsnog als enig bestaande realiteit geaccepteerd. Het was voor mij dan ook lastig in het begin om erkenning en gehoor te krijgen voor mijn ervaringen en zeg maar ''spirituele kijk'' op het leven en de mens.

Ruim 10 jaar later nadat ik eerst gewerkt heb in het bedrijfsleven heb ik gehoor gegeven aan mijn gevoel om meer werk te maken van mijn grote passie voor spiritualiteit en gezondheid. Ik heb mij dan ook zowel geschoold in de orthomoleculaire als de energetische geneeskunde en heb twee erkende afgeronde beroepsopleidingen op HBO niveau gevolgd en afgerond als basis voor het starten van mijn praktijk. Binnen de complementaire, holistische geneeswijzen is de visie namelijk dat de gezondheid van de mens niet alleen verklaard kan worden vanuit een biochemische-orthomoleculaire visie maar ook vanuit een energetische visie. We zijn als mens allemaal verbonden met een universele levensenergie die al onze cellen en organen voedt. Echter het bewustzijn van deze verbinding zijn wij als mens steeds meer kwijt geraakt vanuit een steeds meer rationeel denken waarin het gevoel, de verbinding met andere dimensies verloren is gegaan. Maar als je echt op zoek gaat en hiervoor open stelt dat zal er nog een hele wereld voor je open gaan.

In mijn werk als therapeut vind ik het belangrijk om zowel de orthomoleculaire als de energetische visie te integreren. Zo is o.a. gezond eten een belangrijke basis voor onze gezondheid omdat we nu eenmaal een stoffelijk lichaam hebben dat gevoed moet worden met alle noodzakelijke voedingsstoffen. Maar laten we voor een goede gezondheid, een vrije niet geblokkeerde energiestroom door het lichaam die alle organen energetisch voedt, zeker niet vergeten. Uiteindelijk is alles op een energie- en eigenlijk geestelijk niveau terug te voeren. Je bewustzijn heeft dan ook een grote invloed op de werking van alle lichaamsprocessen.

Voor mij zelf was de bewustzijns verschuiving in 1992 een grote verandering en eigenlijk een keerpunt in mijn leven. Het was een groot '' geestelijk thuiskomen''. Belangrijk is om te beseffen dat het een thuis komen is bij jezelf voorbij de persoonlijkheid, met je essentie van wie je bent. We zoeken het vaak zo buiten ons zelf maar de weg hiernaar toe is vooral een weg vanuit het hart naar binnen toe. Deze rijkdom wil ik graag delen met mensen die ook hiervoor open staan. Maar ik realiseer mij terdege dat ieder zijn levensweg uniek is en dat de tijd rijp moet zijn om open te staan voor verandering in je leven. Maar wil je gezonder leven, een oplossing voor je gezondheidsklacht(en) en mogelijk je leven naar een ruimer perspectief tillen dan kan ik je daarin wellicht helpen. Je bent welkom voor een vrijblijvend kennismaking- ofwel oriëntatiegesprek om te zien wat ik voor je kan betekenen.