Harmonature - orthomoleculaire geneeskunde - Jeroen Postma

De vraag hoe je je gezondheid zo goed mogelijk kan ondersteunen houdt mij al een lange tijd bezig. Mijn gevoel zegt in ieder geval en dat is ook logisch dat goede voeding een grote rol speelt in je gezondheid. Het is immers de ''brandstof'' voor je lichaam. In een auto stop je ook de juiste brandstof, anders krijg je problemen. Daarnaast is voldoende beweging voor mij heel belangrijk, ik houd vooral van buiten zijn en sporten. Een belangrijk uitgangspunt voor mij is dan ook dat je gezond moet eten, voldoende beweging moet hebben en dat je moet kunnen ontspannen. Als je (teveel) stress in je leven niet kan ontladen, geeft dit op den duur problemen. Ik ben er mij dan ook steeds meer bewust van geworden dat je leefstijl een zeer belangrijke factor is om gezond te blijven en niet ziek te worden.

Vele gezondheidsklachten waar de mensen in deze tijd mee te maken hebben zijn dan ook de moderne welvaartsziekten en aandoeningen die alles met onze leefstijl te maken hebben. Ik geloof in een 80/20 regel: in de basis gezond leven om fit te blijven. Maar we leven in een hectische wereld waarin we vaak niet voldoende voor onszelf zorgen en we hierbij onszelf een tekort doen. We zijn vaak gericht op heel veel zaken buiten ons maar zijn hierdoor te weinig met onszelf en onze gezondheid bezig. Kijk eens om je heen hoeveel mensen er chronische klachten hebben! Voor mij een uitdaging om mensen bewuster te maken en gezonder te laten leven.

 

Voordat ik in 2011 begon om als natuurgeneeskundig energetisch en orthomoleculair therapeut te gaan werken heb ik veel andere dingen gedaan. Ze zeggen wel eens dat het leven zelf de beste leerschool is maar ik ben ook iemand die graag studeerde en ik heb dan ook vele opleidingen gevolgd. Na mijn VWO ben ik in eerste instantie bedrijfskunde aan de universiteit van Groningen gaan studeren. Deze studie, waarin ''mens en organisatie''  de rode draad vormt, zie ik nog steeds als een mooie brede opleiding na mijn middelbare schooltijd. Ik had echter met deze studie niet direct een beroepsperspectief. Na eerst nog een specialisatie studie op het gebied van productie- en dienstenlogistiek gevolgd te hebben ben ik gaan werken bij verschillende bedrijven om productieprocessen onder de loep te nemen en te kijken hoe het beter kan. Daarna heb ik nog een tijd bedrijven geadviseerd hoe ze het beste om kunnen gaan met het bedrijfsrisico van ziekte en arbeidsongeschiktheid van personeel.

 

''Mijn innerlijke stem'' zei wel dat ik rond mijn veertigste levensjaar een hele nieuwe weg mocht inslaan. De basis voor deze keuze was eigenlijk al tijdens mijn bedrijfskunde studie gelegd doordat ik mij in die periode steeds meer ging interesseren voor spiritualiteit en gezondheid. Ik ben altijd een hooggevoelig persoon geweest maar mijn gevoeligheid was ik in de loop der jaren kwijt geraakt. Uit een soort zelfbescherming had ik onbewust geleerd om niet meer te voelen en mijn verbinding met mijzelf was ik hierdoor ook wat kwijt geraakt. Deze verbinding is echter op een bijzondere wijze in 1992 weer hersteld. Mijn interesseveld en kijk op het leven zijn hierdoor zodanig veranderd dat ik toen al wist dat ik later mensen zou gaan helpen met hun gezondheid.

Mijn vader die op latere leeftijd ook nog therapeut is geweest heeft hierin ook nog een rol gespeeld en door mijn moeder die lang chronisch ziek is geweest heb ik ook mogen ervaren dat de complementaire geneeskunde een waardevolle aanvulling kan zijn op de reguliere zorg. Om mijn werk als therapeut een goede basis te geven heb ik in eerste instantie een therapeutische beroepsopleiding energetische therapie en orthomoleculaire geneeskunde gevolgd. Daarna heb ik vele bij- en nascholingen gevolgd om actueel te blijven met alle ontwikkelingen.