De vraag naar de essentie van het leven en hoe je zo gezond mogelijk kan blijven heeft al lange tijd mijn interesse. Helaas hebben we niet alles zelf in de hand maar in deze tijd worden we steeds meer uitgedaagd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor onze gezondheid. Vele gezondheidsklachten waar we in deze tijd mee te maken hebben, hebben een relatie met onze leefstijl. Ik geloof in een 80/20 regel: in de basis gezond leven om fit te blijven! Maar dat is niet altijd gemakkelijk. We leven in een hectische wereld waarin we vaak niet voldoende voor onszelf zorgen en we hierbij onszelf een tekort doen. We zijn vaak gericht op heel veel zaken buiten ons maar zijn hierdoor te weinig met onszelf en onze gezondheid bezig. Kijk eens om je heen hoeveel mensen er chronische klachten hebben! Voor mij een uitdaging om mensen bewuster te maken en gezonder te laten leven.

 

Voordat ik in 2011 begon om als natuurgeneeskundig therapeut te gaan werken heb ik veel andere werkzaamheden in het bedrijfsleven gedaan. Ze zeggen wel eens dat het leven zelf de beste leerschool is maar ik ben ook iemand die graag leest en iets bestudeert. Ik heb dan ook vele opleidingen gevolgd. Deze opleidingen hebben mij ook vooral laten zien dat theorie maar theorie is en dat de werkelijkheid in vele opzichten vaak heel anders is. Na mijn VWO ben ik in eerste instantie bedrijfskunde aan de universiteit van Groningen gaan studeren. Deze studie, waarin ''mens en organisatie''  de rode draad vormt, zie ik nog steeds als een mooie brede opleiding na mijn middelbare schooltijd. Na eerst nog een specialisatie studie op het gebied van productie- en dienstenlogistiek gevolgd te hebben ben ik gaan werken bij verschillende bedrijven om productieprocessen onder de loep te nemen en te kijken hoe het beter kan. Daarna heb ik nog een tijd bedrijven geadviseerd hoe ze het beste om kunnen gaan met het bedrijfsrisico van ziekte en arbeidsongeschiktheid van personeel.

 

''Mijn innerlijke stem'' zei wel dat ik rond mijn veertigste levensjaar een hele nieuwe weg mocht inslaan. De basis voor deze keuze was eigenlijk al tijdens mijn bedrijfskunde studie gelegd doordat ik mij in die periode steeds meer ging interesseren voor spiritualiteit en gezondheid. Ik ben altijd een hooggevoelig persoon geweest maar mijn gevoeligheid was ik door omstandigheden in de loop der jaren kwijt geraakt. Uit een soort zelfbescherming had ik onbewust geleerd om niet meer goed te voelen en mijn verbinding met ''mijzelf'' was ik hierdoor ook kwijt geraakt. Nadat de verbinding met mijzelf weer hersteld was kon ik beter voelen waar mijn echte interesse ligt. Mijn spirituele leven kwam volledig tot bloei en ik ging mij steeds meer interesseren voor de holistische kijk op de mens en gezondheid.

 

Mijn vader die op latere leeftijd ook nog therapeut is geweest heeft mij ook nog geïnspireerd om meerdere opleidingen te gaan volgen in de complementaire natuurgeneeswijzen. Door mijn moeder die lang chronisch ziek is geweest heb ik ook mogen ervaren dat complementaire geneeswijzen een waardevolle aanvulling kan zijn op de reguliere zorg. Om mijn werk als therapeut een goede basis te geven heb ik in eerste instantie een therapeutische beroepsopleiding energetische therapie (Academie voor Geesteswetenschappen) en orthomoleculaire voedingsleer en geneeskunde (voormalig SOE) gevolgd. Daarna heb ik vele bij- en nascholingen gevolgd om actueel te blijven met alle ontwikkelingen.