Spiritualiteit en Zingeving

Gezondheid is zoals eerder gezegd niet alleen een zaak van het lichaam maar zeker ook van de geest. Zo kan het lichaam veel vertellen over onze geestelijke afstemming. Daarom is er in mijn praktijk ook mogelijke aandacht voor spiritualiteit en zingeving als dat gewenst en/of relevant is. Een ontwikkeling van jezelf in het kader van een ruimer Zelf bewustzijn kan je helpen voor een betere lichamelijke gezondheid. Hoe meer je bij jezelf ''thuis'' bent gekomen en er in je een innerlijke rust is ontstaan hoe beter dat is voor je gezondheid. Een geestelijke balans is niet los te zien van een lichamelijke balans.

 

Mijn persoonlijke interesse voor spiritualiteit is groot en heb naast mijn natuurgeneeskundige energetische opleiding aan de Academie voor Geesteswetenschappen ook de studie Spiritualiteit en Zingeving voor een groot deel gevolgd. Een oud studiegenoot heeft een cursus Zingeving geschreven die je kan helpen om je zelf beter te leren kennen vanuit een bredere en diepere visie op het leven die voorbij de persoonlijkheid gaat. De cursus is te volgen via  Smart Course. Wil je je opgeven voor de cursus, dan kun je het beste een berichtje sturen naar info@harmonature.nl

 

Hierbij een paar teksten uit deze cursus:

 

Zingeving is een begrip uit de metafysica, wijsgerige antropologie en de psychologie en betekent het zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van het leven of van grote gebeurtenissen in het leven, of het trachten dit doel, de zin van het leven, zelf te creëren. Het woord zelf roept op dat dit een dynamisch proces is, wat erop wijst dat de zin van enig voorval geen vanzelfsprekendheid is. Zingeving kan gebaseerd zijn op verschillende elementen, waaronder geloof, geest of logos en esthetiek. De geschiedenis van de zingeving is mogelijk even oud als de mensheid zelf.

 

Als we het over spiritualiteit hebben, dan praten we over de Geest, het Zijnde en ons bestaan. Spiritualiteit is een geestelijke levenshouding en geestelijke ontwikkeling in de schepping. Het is alles dat in ons besloten ligt en uit ons Zelf komt. Spirituele bewustwording is het ontdekken van de zin, betekenis, en essentie van ons of het leven, de waarheid, de liefde, wijsheid en schoonheid van en in de schepping. Op onze levensweg gaat het erom dat we erkennen dat er een spiritueel en stoffelijk bestaan is. Het is van grote waarde dat we er naar streven dat het stoffelijke bestaan een afspiegeling  word van ons geestelijke bestaan en stof en geest zoveel als mogelijk met elkaar integreren. Dit vanuit de wetenschap dat de aarde een onderdeel is van de schepping als geheel en dat wij hier allen onderdeel van zijn. Onze werkzame spiritualiteit is de manier waarop wij de verbinding met de oorsprong weer hervinden.

Het weten dienen we te moeten hervinden in onszelf. We kunnen geloven, en het belangrijkst daarin is geloven van binnenuit. Want geloven dat niet van binnenuit komt is geen geloven meer maar papegaaien. Geloof kan zich in vele vormen kenbaar maken, denk hierbij aan de kerk, moskee, tempel, in de stilte, bij de zee, natuur,  het boedha beeld in de huiskamer, kruisje aan de muur etc. Geloof wordt zichtbaar in de manier waarop wij leven, werken en wonen. In ons dagelijkse leven, ons doen en laten, hoe we omgaan met omstandigheden, onze normen en waarden.

Geloven is weten wat je al weet, vanuit een innerlijke stem en op basis van je intuïtie. Eigenlijk is het het hervinden, ontdekken en herinneren wie we in de kern zijn.  Een individueel en collectief innerlijk proces van bewustwording.