Spiritualiteit

Spiritualiteit neemt sinds mijn 24e levensjaar een grote plaats in mijn leven in. Dat is allemaal begonnen met een ''energetische transformatie'' in 1992. Spiritualiteit betekent voor mij, het in contact komen met je diepere en grotere essentie van wie je bent. Een dieper en groter bewustzijn voorbij de aardse persoonlijkheid. En in het woord spiritualiteit zit het woord ''spirit'' ofwel ''geest''. De geest heeft alles te maken met bewustzijn en dat mijn inziens voorbij het rationeel denken gaat.
Een belangrijke factor voor een goede gezondheid is dan ook dat je in harmonie bent met je ''innerlijk zijn of wezen''. Ik besef ook dat het soms heel lastig is om die diepere waarheid helder te krijgen omdat we vaak zo slecht in verbinding zijn met ons Zelf. We leven vaak zo gericht op de ''buitenwereld'' maar we zijn niet goed in verbinding met wat er van ''binnen in ons'' aanwezig is aan bewustzijn. Door meer ''uit het hoofd'' te gaan en meer vanuit je gevoel (niet verwarren met emoties) te leven maak je verbinding met een waarheid die verder rijkt dan de waarheid vanuit het het denken.