Transformatie van bewustzijn en leven vanuit het Hart

Het is tijd om je ''hart'' helemaal te openen en het mysterie van het leven en jezelf geheel te ervaren. Alles zit al in je maar je moet alleen weer herinneren wie je eigenlijk bent. En wordt vooral....wie je eigenlijk bent en verwijder het ''(on)bewuste masker'.

Graag wil ik het hier hebben over het onderwerp transformatie van bewustzijn omdat steeds meer mensen het gevoel hebben dat veel zaken in hun leven anders voelen dan vroeger en ze worstelen met hun gevoel in onder andere zaken die maken hebben rondom liefde, passie, relaties en zingeving. Maar ook geen innerlijke rust hebben en het gevoel teveel ''speelbal'' te zijn van je omgeving.

 

Transformatie van bewustzijn is een onderwerp of begrip wat je tegenkomt binnen de wetenschap van de psychologie en spiritualiteit en dat betrekking heeft op een verandering van bewustzijn. Bewustzijn gaat enerzijds over het waarnemen van onze omgeving waarin we leven maar ook over jezelf, je ik-bewustzijn in die omgeving. En als het over transformatie gaat, gaat het over een verandering, een verandering van bewustzijn.

 

Maar wat heeft dat nu met je fysieke gezondheid te maken? Wat al langer onderzocht en bewezen is, is dat er een relatie is tussen geest en lichaam. Enerzijds is het zo dat door een goede fysieke gezondheid je je eerder goed zal voelen dan dat je te maken hebt met fysieke gezondheidsklachten. Er is dan ook steeds meer aandacht voor de relatie tussen de conditie van de darmen en hoe je je voelt omdat er een directe darm-hersen verbinding is via het zenuwstelsel. Anderzijds is het zo dat je geestelijke afstemming, hoe je in het leven staat en zaken in het leven ervaart, een invloed heeft op je lichaam. Er is onderzocht dat negatieve gedachten en onverwerkte emoties kunnen leiden tot een verslechtering van je gezondheid en positieve gedachten en emoties juist een heilzame uitwerking hebben op het lichaam. Zo heeft angst in welke vorm dan ook een negatieve uitwerking en liefde een zeer positieve uitwerking op het lichaam.

Ik ben zelf dan ook de afgelopen 25 jaar steeds meer bewust van geworden dat mijn eigen geestelijke afstemming een belangrijke rol speelt in mijn fysieke gezondheid. Hierin speelt een innerlijke rust en acceptatie van ontwikkelingen in je leven een belangrijke rol.

 

We maken bijna allemaal in het leven een bepaalde geestelijke ontwikkeling door waarbij het beeld van jezelf en de wereld meestal ook een verandering doormaakt. Met 20 jaar oud kijk je over het algemeen anders naar de wereld en jezelf dan wanneer je 50 jaar of 80 jaar oud bent. Maar zoveel mensen, zoveel werkelijkheden. We kijken nu eenmaal niet allemaal door dezelfde ''bril'' naar de wereld en door onze ontwikkeling is onze beleving van de werkelijkheid dan ook heel verschillend. Bewustzijn kent dan ook vele niveaus en afhankelijk van je geestelijke ontwikkeling ben je meer of minder bewust van je omgeving maar ook van jezelf. Daarbij komt dat de zingeving van het leven vaak gekoppeld is aan het zoeken naar gelukkig zijn en wat we belangrijk vinden om te doen. Zingeving is dus iets heel persoonlijks. Maar toch zijn er aanknopingspunten over een zingeving die voorbij de persoonlijke zingeving gaat en die een universeel karakter heeft. En dan heb ik het over zingeving die voorbij het ego gaat. Op een dieper niveau in jezelf kun je gaan ervaren dat er iets ''groters'' is dan het ''ik''. Dat iets ''groters'' wil ik graag verbinden met het hart. Het hart is niet alleen een heel essentieel orgaan in ons lichaam voor het rond pompen van het bloed maar het hart heeft ook een geestelijke betekenis doordat het verbinding maakt met de Bron van het leven en hiermee de essentie van het leven.

 

Het ego geeft ons een bepaalde identiteit en in mijn optiek is het ego ook belangrijk in je leven omdat het een ''stuurman'' is in je leven en het je helpt in je ontwikkeling. Maar wordt het ego hierbij gestuurd vanuit een dieper niveau vanuit jezelf of meer vanuit je omgeving? Vaak zijn we er niet meer zo bewust van of het leven wat we leiden, bepaald wordt door onze omgeving en de verwachting(en) die andere mensen van ons hebben, of dat we een levenspad volgen vanuit ons diepste gevoel. Dat laatste is belangrijk omdat er dan een goede verbinding tussen ego en hart is.

 

In onze moderne maatschappij zijn we meestal erg sterk naar buitengericht. Onze maatschappij is erg gericht op de ontwikkeling van onze persoonlijkheid, het ego en is er te weinig aandacht voor een diepere bewustwording vanuit ons gevoel en het hart. Hierdoor kunnen wij niet de diepere essentie van ons zelf en het leven ervaren en leren kennen. Onze ontwikkeling is dan ook meestal gericht op allerlei zaken die we willen bereiken in het leven waarvan we gelukkig worden of denken gelukkig te worden. We zoeken vaak het geluk dan ook buiten onszelf. Daar is op zich niet verkeerds mee maar het heeft ook een beperking als dat niet in harmonie is met je diepere gevoel van ontwikkeling naar binnen toe. Vaak als we iets bereiken of overwinnen in het leven is dat ook weer tijdelijk. Als we in onze ontwikkeling in het leven niet de stappen maken om ons meer te ontwikkelen vanuit het hart naar binnen toe kunnen we een leegte gaan ervaren die niet meer of tijdelijk op te vullen is met iets buiten onszelf. Het hoofd, ons denken dat vaak een vervulling zoekt buiten ons zelf zal niet zoals het hart de echte diepte van het leven kunnen ervaren. Om de hart energie in jezelf meer te activeren zal je voorbij het ego moeten gaan en meer in contact moeten komen met je eigen wezen of zijn.

 

Maar hoe zit het nu met die ontwikkeling naar binnen toe?

We hebben allemaal wel een beeld van onszelf en zo hebben mensen die je kennen ook weer een beeld van jou. Dit beeld is uiteraard erg persoonlijk. Maar vaak hebben we hierdoor maar een beperkt beeld van onszelf en iemand anders ziet jou vaak ook op een wijze hoe hij of zij jou heeft leren kennen. Meestal is dit een beperkt beeld en kan er ook weer voor zorgen dat jouw eigen beeld van jezelf weer anders is dan wie je eigenlijk bent. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn als we zelf maar een goede verbinding met onze diepere essentie hebben. Een gezond zelfvertrouwen en eigenwaarde spelen hierin een belangrijke rol. Maar we kunnen in onze ontwikkeling van onze persoonlijkheid verstrikt raken. Door allerlei negatieve ervaringen en conditioneringen kunnen we de verbinding met onze essentie, de ware kern van onszelf zijn kwijt geraakt. We kunnen dan ons ook vervreemd voelen van onszelf en hierdoor een zelfvertrouwen gaan missen. Door weer bewust te worden van niet verwerkte negatieve ervaringen en onze conditioneringen en deze hierdoor op te ruimen is er weer ruimte om dichter bij je essentie, bij je eigen bron te komen.

 

Door voorbij het ego, achter het zogenaamde ''masker van onze persoonlijkheid'' te kijken kom je dichter bij je essentie. Je gaat jezelf niet meer zo vanuit je persoonlijkheid zien dat ook maar een persoonlijk beeld van jezelf of iemand anders is, maar ga je je veel meer zien als een wezen dat verbonden is met de Bron, de gehele natuur en schepping. Dit geeft een gevoel van verbondenheid en heelheid en niet van afgescheiden zijn en dualiteit. Het ego heeft dan een goede verbinding met ons diepere wezen of zijn. Het zelfbeeld, van hoe je je zelf ziet en ervaart speelt dus een belangrijke rol om van daaruit te verbinding te maken met een onpersoonlijk bewustzijn dat voorbij het ego denken gaat.

Als we ontwaken of wakker worden in dat onpersoonlijke bewustzijnsveld vanuit je hart dan zal je vanuit een heel ander perspectief naar de werkelijkheid (jezelf en de omgeving) kijken. Maar je zult je ook heel anders voelen: je zult je verbonden voelen met alle leven om je heen. Een goede verbinding met je eigen onpersoonlijke essentie, je diepste wezen of zijn,  komt ten goed aan je vitaliteit omdat je lichaam en je geest nu eenmaal een relatie hebben en dus verbonden zijn met de Bron van leven. Maar het is aan de mens om deze verbinding weer bewust te herstellen als deze verloren is gegaan.

 

We zijn dan ook inmiddels wat kosmologische tijd betreft aangekomen in de overgang van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk (Watermantijdperk). Het Watermantijdperk wordt gekenmerkt door een andere energetische dynamiek dan het Vissentijdperk van de laatste 2000 jaar. De kosmische energie van het Watermantijdperk zal er voor zorgen dat we weer volop vanuit ons hart mogen gaan leven en de rol van het ego veel kleiner zal worden. We zullen dan ook in veel harmonie met onszelf en met de natuur gaan leven.

Maar de overgang naar het nieuwe tijdperk zal niet geruisloos gaan en de kans is groot dat er veel turbulentie in de wereld zal komen door enerzijds de natuur (natuurrampen) die de mensheid een spiegel voor zal houden dat we anders moeten gaan leven. Maar anderzijds ook een maatschappij waarin steeds meer onrust komt doordat men niet op tijd veranderingen doorvoert die in lijn zijn met de energieverandering op aarde. Machtsstructuren zullen steeds meer moeite hebben om op macht gebaseerde structuren in de maatschappij in stand te houden. De mensen voelen ook steeds meer dat overheden en politici onwaarheden verkopen. De mens wordt gelukkig steeds meer wakker en daar is niet iedereen die de oude wereld uit eigen belang in stand wil houden, blij mee.

 

Als je het gevoel hebt dat je in het proces zit van meer ontdekken wie je nu werkelijk bent en een betere verbinding met je diepere wezen wil krijgen kan ik je hierin ook ondersteunen.