Transformatie van bewustzijn en leven vanuit het Hart

Het is tijd om geheel vanuit je hart te gaan leven en het mysterie van het leven en jezelf geheel te ervaren. Alles zit al in je maar je moet alleen weer herinneren wie je eigenlijk bent.

 

Graag wil ik het hier hebben over het onderwerp transformatie van bewustzijn omdat steeds meer mensen het gevoel hebben dat veel zaken in hun leven anders voelen dan vroeger en ze worstelen met hun gevoel in onder andere zaken die maken hebben rondom liefde, passie, relaties en zingeving. Hoe je je voelt en hoe je in het leven staat heeft ook een doorwerking op je lichaam en dus je gezondheid. 

 

Transformatie van bewustzijn is een onderwerp of begrip wat je tegenkomt binnen de wetenschap van de psychologie en spiritualiteit en dat betrekking heeft op een verandering van bewustzijn. Met bewustzijn wordt het geestesvermogen aangeduid dat het individu in staat stelt de buitenwereld waar te nemen en te verwerken oftewel een beleving of besef te hebben van het eigen ik, ingebed in zijn omgeving (Wikipedia). Bewustzijn gaat dus enerzijds over het waarnemen van onze omgeving waarin we leven maar ook over jezelf, je ik-bewustzijn in die omgeving. En als het over transformatie gaat, gaat het over een verandering, een verandering van bewustzijn. Het gaat over het wakker worden van de geest voorbij de illusie van de persoonlijkheid van wie we denken wie we zijn.

 

Maar wat heeft dat nu met je fysieke gezondheid te maken? Wat al langer onderzocht en bewezen is, is dat er een relatie is tussen geest en lichaam. Enerzijds is het zo dat door een goede fysieke gezondheid je je eerder goed zal voelen dan dat je te maken hebt met fysieke gezondheidsklachten. Anderzijds is het zo dat je geestelijke afstemming, hoe je in het leven staat en alles ervaart een invloed heeft op je lichaam. Zo is onderzocht dat negatieve gedachten kunnen leiden tot een verslechtering van je gezondheid en positieve gedachten juist een heilzame uitwerking hebben op het lichaam. 

 

We maken allemaal in het leven een bepaalde geestelijke ontwikkeling door waarbij het beeld van jezelf en de wereld meestal ook een verandering doormaakt. Met 20 jaar oud kijk je over het algemeen anders naar de wereld en jezelf dan wanneer je 50 jaar of 80 jaar oud bent.

Maar zoveel mensen, zoveel werkelijkheden. We kijken nu eenmaal niet allemaal door dezelfde ''bril'' naar de wereld en door onze ontwikkeling is onze beleving van de werkelijkheid dan ook heel verschillend. Bewustzijn kent vele niveaus en afhankelijk van je geestelijke ontwikkeling ben je meer of minder bewust van je omgeving maar ook van jezelf. Daarbij komt dat de zingeving wat vaak gekoppeld is aan het zoeken naar gelukkig zijn in je leven en wat we belangrijk vinden in het leven ook voor iedereen heel verschillend kan zijn.

 

Ik ben er zelf de afgelopen 25 jaar steeds meer achter gekomen dat mijn eigen geestelijke afstemming een belangrijke rol speelt in mijn fysieke zijn. Een belangrijke factor hierin is geweest dat ik weer op een heel diep niveau bewust ben geworden van wie ik nu werkelijk ben. Het gaat hier om een bewustzijn voorbij de persoonlijkheid of het ego. Maar waar heb ik het dan over, een bewustzijn voorbij de persoonlijkheid? Om deze vraag beter te kunnen beantwoorden wil ik graag even de stap maken van een persoonlijke zingeving naar een universele zingeving.

 

Je zou je de vraag kunnen stellen wie je nu eigenlijk bent en wat de zingeving van het leven op aarde als mens is. Deze vraag kan veel oproepen en ook de vraag of er wel een zingeving is. Wij als mens geven ieder een bepaalde zin aan het leven. Dat doen we dus zelf. Zingeving is dus iets heel persoonlijks. Maar toch zijn er aanknopingspunten over een zingeving die voorbij de persoonlijke zingeving gaat en die een universeel karakter heeft. En dan heb ik het over zingeving die voorbij het ego gaat en die eerder over de ontwikkeling van hart, over liefde gaat. Op een dieper niveau in jezelf kun je gaan ervaren dat er iets ''groters'' is dan het ''ik''. Dat iets ''groters'' wil ik graag verbinden met het hart. Het hart is niet alleen een heel essentieel orgaan in ons lichaam voor het rond pompen van het bloed maar het hart heeft ook een geestelijke betekenis doordat het verbinding maakt de Bron van het leven.

 

Het ego geeft ons een bepaalde identiteit en in mijn optiek is het belangrijk in je leven omdat het je ook helpt in je ontwikkeling om het leven te ervaren. Maar wordt het ego hierbij gestuurd vanuit een dieper niveau vanuit jezelf of meer vanuit je omgeving? Vaak zij we er niet meer zo bewust van of het leven wat we leiden, bepaald wordt door onze omgeving en de verwachting die andere mensen van ons hebben, of dat we een levenspad volgen vanuit ons diepste gevoel. Dat laatste is belangrijk omdat er dan een goede verbinding tussen ego en hart is.

In onze moderne maatschappij zijn we meestal erg sterk naar buitengericht. Onze maatschappij is erg gericht op de ontwikkeling van onze persoonlijkheid, het ego en is er te weinig aandacht voor een diepere bewustwording en leren wij zo niet onze diepere essentie goed kennen.Onze ontwikkeling is dan ook meestal gericht op het ego door allerlei zaken die we willen bereiken in het leven en in de maatschappij. We zoeken vaak het geluk dan ook buiten onszelf. Daar is op zich niet verkeerds mee maar het heeft ook een beperking als dat niet in harmonie is met je diepere gevoel van ontwikkeling naar binnen toe. Vaak als we iets bereiken of overwinnen in het leven is dat ook weer tijdelijk. Als we in onze ontwikkeling in het leven niet de stappen maken om ons meer te ontwikkelen vanuit het hart naar binnen toe kunnen we een leegte gaan ervaren die niet meer of tijdelijk op te vullen is met iets buiten onszelf. Het hoofd, ons denken zal niet zoals het hart de echte diepte van het leven kunnen ervaren. Om de hart energie in jezelf meer te activeren zal je voorbij het ego moeten gaan.

 

Maar hoe zit het nu met die ontwikkeling naar binnen toe?

We hebben allemaal wel een beeld van onszelf en zo hebben mensen die je kennen ook weer een beeld van jou. Dit beeld is uiteraard erg persoonlijk. Maar vaak hebben we hierdoor maar een beperkt beeld van onszelf en iemand ziet jou vaak ook door hoe hij of zij jou heeft leren kennen. Meestal is dit een beperkt beeld en kan er ook weer voor zorgen dat jouw eigen beeld van jezelf weer anders is dan wie je eigenlijk bent. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn als we zelf maar een goede verbinding met onze diepere essentie hebben. Een gezond zelfvertrouwen en eigenwaarde spelen hierin een belangrijke rol. Maar we kunnen in onze ontwikkeling van onze persoonlijkheid verstrikt raken. Door allerlei negatieve ervaringen en conditioneringen kunnen we de verbinding met onze essentie hierdoor verliezen. We kunnen dan ons ook vervreemd voelen en onszelf kwijt geraakt zijn

 

Door voorbij het ego, achter het zogenaamde ''masker van onze persoonlijkheid'' te kijken kom je dichter bij je essentie. Je gaat jezelf niet meer zo vanuit die persoonlijkheid zien dat ook maar een persoonlijk beeld van jezelf of iemand anders is, maar ga je je veel meer zien als een wezen dat verbonden is met de Bron, de gehele natuur en schepping. Dit geeft een gevoel van verbondenheid en heelheid en niet van afgescheiden zijn en dualiteit. Het ego heeft dan een goede verbinding met ons diepere wezen of zijn. Het zelfbeeld, van hoe je je zelf ziet en ervaart speelt dus een belangrijke rol om van daaruit te verbinding te maken met een onpersoonlijk bewustzijn dat voorbij het ego denken gaat.

Als we ontwaken in dat onpersoonlijke bewustzijnsveld vanuit je hart dan zal je vanuit een heel ander perspectief naar de werkelijkheid kijken. Maar je zult je ook heel anders voelen: je zult je verbonden voelen met alle leven om je heen. Een goede verbinding met het je eigen onpersoonlijk essentie komt ten goed aan je vitaliteit omdat je lichaam nu eenmaal verbonden is aan je geest.

 

Als je het gevoel hebt dat je in het proces zit van meer ontdekken wie je nu werkelijk bent en een betere verbinding met je diepere wezen wil krijgen kan ik je hierin ook ondersteunen.