Visie

Het is belangrijk dat je vanuit een zo breed mogelijk perspectief naar jezelf kijkt als het om je gezondheid gaat. Er zijn dan ook meestal verschillende factoren in het spel bij het ontstaan van gezondheidsklachten.
Fysieke factoren zijn de meest tastbare factoren die dan ook goed door de wetenschap zijn onderzocht en waarvan we veel weten. Het functioneren van de mens en haar gezondheid kan dan ook enerzijds verklaard worden op basis van hoe het fysieke lichaam in elkaar zit en wat nodig is om het gezond te houden. Hierbij kunnen we denken aan gezonde voeding zodat het lichaam alle essentiële voedingsstoffen binnen krijgt. Andere belangrijke factoren zijn hierbij alle verstorende pathogenen zoals schadelijke bacteriën, schimmels en parasieten die vaak het spijsverteringssysteem belasten.
 
De emotionele en mentale factoren hebben betrekking op emoties en gedachten die ook invloed hebben op de lichamelijke gezondheid en welbevinden. De geestelijke gezondheidszorg heeft zich op deze dimensies van de mens gericht zonder deze voldoende in relatie te brengen met het fysieke lichaam. Er is dan meestal ook sprake van een te grote scheiding tussen de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg. Zo worden fysieke klachten vaak niet in relatie gebracht met onverwerkte emoties. En je gedachten en overtuigingen hebben een zeer belangrijke invloed op je gezondheid. De schrijver Bruce Lipton heeft daar een mooi boek ''De biologie van de overtuiging'' over geschreven.
 
Spirituele factoren zijn voor veel mensen minder bekend en daar is binnen de reguliere gezondheidszorg ook weinig of geen plaats voor. Met de begrippen ziel en geest hebben de wetenschap en reguliere zorg dan ook moeite. De wetenschap wil graag voor alles een wetenschappelijke verklaring hebben maar ze is er tot op heden niet echt in geslaagd om spirituele factoren wetenschappelijk te kunnen verklaren en bewijzen. Echter vanuit de kwantumfysica waarbij materie en energie gelijk zijn, zijn er aanknopingspunten om spiritualiteit en wetenschap te kunnen verbinden.
Een belangrijke voorwaarde voor gezondheid vanuit de spirituele dimensie is dat je in balans, in harmonie bent met je ''innerlijk zijn of wezen''. Je zou dit ook kunnen vertalen naar of je het leven leidt dat bij je past en je leeft vanuit je hart. Deze visie op het leven is in deze moderne tijd over het algemeen verloren gegaan omdat de spirituele dimensie niet meer past in onze logica van denken. Maar er is een toenemend bewustzijn dat de gezondheid van de mens bepaald wordt door het bewustzijn, de spirit of geest.
 
We zitten in een tijd van grote verandering waarin we heel bewust mogen worden wie ten diepste in onze essentie zijn.
Het leven is te zien als een bewustwordingsproces waarbij we steeds dichter bij onze ware essentie (je hogere zelf) mogen komen. Maar op onze levensreis kunnen we zaken tegenkomen die we niet goed hebben verwerkt of genegeerd zijn. Hierdoor kunnen er op een bepaald energieniveau blokkades ontstaan. Indien er een blokkade is in het energieveld heeft dit een effect op het lichaam en kunnen er gezondheidsklachten ontstaan. En zo kun je een gezondheidsklacht zien als een signaal wat je iets te vertellen heeft en hierbij een weg zijn naar meer jezelf zijn en zelfbewustzijn.