Visie

Er zijn veel factoren die onze gezondheid bepalen. Een gezonde leefstijl is dan ook gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het is vaak een heel samenspel van verschillende factoren waarom je gezondheidsklachten hebt. Ik vind het in ieder geval belangrijk dat je vanuit een zo breed mogelijk perspectief naar jezelf kijkt als het om je gezondheid gaat. Hieronder heb ik een globale indeling gemaakt waarop je bepaalde factoren zou kunnen indelen. Op deze pagina worden verschillende factoren ook nog nader toegelicht.

Fysieke/ lichamelijke  factoren zijn de meest tastbare factoren die dan ook goed door de wetenschap zijn onderzocht en waarvan we veel weten. Het functioneren van de mens en haar gezondheid kan dan ook verklaard worden op basis van hoe het fysieke lichaam ''biochemisch'' in elkaar zit (uit welke stoffen bestaat het lichaam) en wat nodig is aan o.a. voeding, zodat het lichaam alle essentiële voedingsstoffen binnen krijgt. 

Naast alle voedingsstoffen die het lichaam nodig heeft kan er sprake zijn van verstorende afvalstoffen die het lichaam niet goed kwijt kan en mogelijke pathogenen zoals schadelijke bacteriën, schimmels en parasieten die het lichaam belasten. Er zijn natuurlijk nog genoeg andere factoren in onze buitenwereld die zowel een positieve als negatieve invloed op onze gezondheid hebben. Een belangrijke factor is hierin voldoende beweging om het lichaam gezond te houden.

Emotionele en mentale factoren hebben betrekking op emoties en gedachten die ook invloed hebben op de lichamelijke gezondheid en welbevinden. De geestelijke gezondheidszorg heeft zich op deze dimensies van de mens gericht zonder deze voldoende in relatie te brengen met het fysieke lichaam. Er is dan meestal ook sprake van een te grote scheiding tussen de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg. Zo worden fysieke klachten vaak niet in relatie gebracht met onverwerkte emoties. En je gedachten en overtuigingen hebben een zeer belangrijke invloed op je gezondheid. De schrijver Bruce Lipton heeft daar een mooi boek ''De biologie van de overtuiging'' over geschreven.

''Spirituele'' factoren die gaan over de ziel en de geest van de mens, zijn in deze moderne tijd over het algemeen verloren gegaan omdat de spirituele dimensie niet meer past in onze moderne logica van denken. De mens kan niet alleen gekenmerkt worden door zijn lichaam, zijn emoties en zijn denken wat hem of haar tot een uniek persoon maakt met een persoonlijkheid, maar er is mijn inziens ook sprake van een bestaan van een ''ziel'', ook een soort lichaam, die groter is dan alleen de aardse persoonlijkheid. Spiritualiteit gaat voor mij over het in contact komen met je diepere en grotere essentie van wie je bent. En in het woord spiritualiteit zit het woord ''spirit'' ofwel ''geest''. De geest heeft alles te maken met bewustzijn en dat mijn inziens voorbij het functioneren van de stoffelijke hersenen gaat.
Een belangrijke voorwaarde voor gezondheid vanuit de spirituele dimensie is dat je in harmonie bent met je ''innerlijk zijn of wezen''. Je zou dit ook kunnen vertalen naar of je het leven leidt dat bij je past en je leeft vanuit je hart, die de ''poort'' is van je ziel. Leef je, je diepere waarheid? Ik besef ook dat het soms heel lastig is om die diepere waarheid helder te krijgen omdat we vaak zo slecht in verbinding zijn met ons Zelf. We leven vaak zo gericht op de ''buitenwereld'' maar we zijn niet goed in verbinding met wat er van ''binnen in ons'' aanwezig is aan bewustzijn.

Het Venster Openen. Tekst van mijn vader Herman Postma (22-7-1933 / 12-1-2015)

Als we een venster openen, doen we dat meestal om wat frisse lucht in een vertrek of woonruimte te krijgen. Een nieuwe impuls, nieuwe energie waar we op dat moment fysiek en eigenlijk ook mentaal naar verlangen. En nu is juist dat verlangen-naar de stimulans voor het openen van het venster.

 

Dit venster is ook symbolisch te zien als de scheiding tussen het dag-bewuste en het onbewuste bij de mens.

Na de incarnatie van het menselijk wezen begint de aardse wandeling. Tijdens het verblijf hier wordt het menselijk wezen gevormd. Er gebeurt van alles in het mentale en gevoelsleven van het individu. Opvoeding, basis scholing, voortgezet onderwijs, sociale ervaringen opdoen, dat alles is gericht op de toekomst van het maatschappelijk en sociaal functioneren van de mens. Of misschien moet ik zeggen: de mens in wording......

Maar dan, de wording tot een ego-gericht wezen in wiens denken een voortdurende 'tape" wordt afgespeeld met teksten als: wat heb ik nodig om gelukkig te kunnen leven.

Het ego is hier dominant en kent nauwelijks grenzen in het ons bezig houden met dingen doen, werken en dus geld verdienen om te (over)leven in dit aardse bestaan.

 

Wie zijn wij eigenlijk? Niet alleen bewust, maar ook onbewust. Er is vaak een onevenwichtig gevoel tussen wat wij ervaren in de "buitenwereld" en het prive-zijn zelf. We kunnen niet altijd doen wat we willen, er is soms veel aanpassing, ja, overleg nodig om staande te blijven ten opzichte van de ander.

Om gelukkig te zijn, te worden heeft de mens ook kennis nodig van het niet tastbare maar toch aanwezige krachtig innerlijke Zelf. Samen daarmee kun je thuiskomen bij je Zelf, waar je ook bent op deze aarde.

 

Om nu bewust toegang te krijgen naar je onbewuste moet het Venster geopend worden. Middels concentratie, meditatie en het loslaten daarbij van ego-zaken in de queeste naar het innerlijk Zelf, komt, na oefening de opening, de "frisse wind" in het gevoelsleven en het denken van de mens. En dan de daarmee gepaard gaande nieuwe inzichten, die het aardse leven van je kunnen opschonen en her-waarderen voor het verlangde levensgeluk.

 

De aangegeven queeste, het te bewandelen spirituele pad is voor ieder mens anders. Je hoeft alleen maar het Venster te openen en je over te geven aan........je Zelf.