Visie

De orthomoleculaire geneeskunde heeft als visie dat de juiste stoffen in de juiste hoeveelheid in het lichaam aanwezig moeten zijn voor een goede gezondheid. Het gaat vooral om de biochemie van het lichaam. Maar ik vind het belangrijk dat je vanuit een zo breed mogelijk perspectief naar jezelf kijkt als het om je gezondheid gaat. Er zijn dan ook meestal meer factoren die de oorzaak zijn bij het ontstaan van gezondheidsklachten.

Fysieke factoren zijn de meest tastbare factoren die dan ook goed door de wetenschap zijn onderzocht en waarvan we veel weten. Het functioneren van de mens en haar gezondheid kan dan ook enerzijds verklaard worden op basis van hoe het fysieke lichaam in elkaar zit en wat nodig is om het gezond te houden. Hierbij kunnen we denken aan gezonde voeding zodat het lichaam alle essentiële voedingsstoffen binnen krijgt. Andere belangrijke factoren zijn hierbij alle verstorende pathogenen zoals schadelijke bacteriën, schimmels en parasieten die vaak het spijsverteringssysteem belasten.

De emotionele en mentale factoren hebben betrekking op emoties en gedachten die ook invloed hebben op de lichamelijke gezondheid en welbevinden. De geestelijke gezondheidszorg heeft zich op deze dimensies van de mens gericht zonder deze voldoende in relatie te brengen met het fysieke lichaam. Er is dan meestal ook sprake van een te grote scheiding tussen de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg. Zo worden fysieke klachten vaak niet in relatie gebracht met onverwerkte emoties. En je gedachten en overtuigingen hebben een zeer belangrijke invloed op je gezondheid. De schrijver Bruce Lipton heeft daar een mooi boek ''De biologie van de overtuiging'' over geschreven.

Spirituele factoren zijn vaak minder bekend en daar is binnen de reguliere gezondheidszorg ook weinig of geen plaats voor. Met de begrippen ziel en geest hebben de wetenschap en reguliere zorg dan ook moeite. De wetenschap wil graag voor alles een wetenschappelijke verklaring hebben maar ze is er tot op heden niet echt in geslaagd om spirituele factoren wetenschappelijk te kunnen verklaren en bewijzen. Echter vanuit de kwantumfysica waarbij materie en energie gelijk zijn, zijn er aanknopingspunten om spiritualiteit en wetenschap te kunnen verbinden.
Een belangrijke voorwaarde voor gezondheid vanuit de spirituele dimensie is dat je in balans, in harmonie bent met je ''innerlijk zijn of wezen''. Je zou dit ook kunnen vertalen naar of je het leven leidt dat bij je past en je leeft vanuit je hart. Deze visie op het leven is in deze moderne tijd over het algemeen verloren gegaan omdat de spirituele dimensie niet meer past in onze logica van denken. Maar er is een toenemend bewustzijn dat de gezondheid van de mens bepaald wordt door het bewustzijn, de spirit of geest.

Het Venster Openen. Tekst van mijn vader Herman Postma (22-7-1933 / 12-1-2015)

Als we een venster openen, doen we dat meestal om wat frisse lucht in een vertrek of woonruimte te krijgen. Een nieuwe impuls, nieuwe energie waar we op dat moment fysiek en eigenlijk ook mentaal naar verlangen. En nu is juist dat verlangen-naar de stimulans voor het openen van het venster.

 

Dit venster is ook symbolisch te zien als de scheiding tussen het dag-bewuste en het onbewuste bij de mens.

Na de incarnatie van het menselijk wezen begint de aardse wandeling. Tijdens het verblijf hier wordt het menselijk wezen gevormd. Er gebeurt van alles in het mentale en gevoelsleven van het individu. Opvoeding, basis scholing, voortgezet onderwijs, sociale ervaringen opdoen, dat alles is gericht op de toekomst van het maatschappelijk en sociaal functioneren van de mens. Of misschien moet ik zeggen: de mens in wording......

Maar dan, de wording tot een ego-gericht wezen in wiens denken een voortdurende 'tape" wordt afgespeeld met teksten als: wat heb ik nodig om gelukkig te kunnen leven.

Het ego is hier dominant en kent nauwelijks grenzen in het ons bezig houden met dingen doen, werken en dus geld verdienen om te (over)leven in dit aardse bestaan.

 

Wie zijn wij eigenlijk? Niet alleen bewust, maar ook onbewust. Er is vaak een onevenwichtig gevoel tussen wat wij ervaren in de "buitenwereld" en het prive-zijn zelf. We kunnen niet altijd doen wat we willen, er is soms veel aanpassing, ja, overleg nodig om staande te blijven ten opzichte van de ander.

Om gelukkig te zijn, te worden heeft de mens ook kennis nodig van het niet tastbare maar toch aanwezige krachtig innerlijke Zelf. Samen daarmee kun je thuiskomen bij je Zelf, waar je ook bent op deze aarde.

 

Om nu bewust toegang te krijgen naar je onbewuste moet het Venster geopend worden. Middels concentratie, meditatie en het loslaten daarbij van ego-zaken in de queeste naar het innerlijk Zelf, komt, na oefening de opening, de "frisse wind" in het gevoelsleven en het denken van de mens. En dan de daarmee gepaard gaande nieuwe inzichten, die het aardse leven van je kunnen opschonen en her-waarderen voor het verlangde levensgeluk.

 

De aangegeven queeste, het te bewandelen spirituele pad is voor ieder mens anders. Je hoeft alleen maar het Venster te openen en je over te geven aan........je Zelf.