In 2011 ben ik begonnen met mijn praktijk Harmonature. De naam Harmonature heb ik gekozen uit de woorden harmonie en natuur. Voor mij is harmonie in het leven heel belangrijk. Ben je o.a. in harmonie met jezelf? Gezondheid en harmonie kun je niet los van elkaar zien. En harmonie is ook iets wat je in de natuur terug kan vinden. Eigenlijk is de natuur een mooie grote spiegel voor de mens. Hoe alles met elkaar verbonden is en hoe alles in balans op elkaar is afgestemd. Maar uitgerekend de mens kan zijn harmonie, fysiek maar zeker ook geestelijk, goed kwijt zijn.

 

Ik heb altijd zoveel mogelijk mijn gevoel gevolgd om mijn eigen unieke pad in het leven te bewandelen. Dit is niet altijd makkelijk geweest en ben zeker zoekende geweest wat ik nu echt leuk vind naast alleen in de natuur actief te zijn met mijn sporten. Het heeft vele jaren tijd gekost om ''mijzelf'' goed te leren kennen en te weten wat ik wil. Ik kwam er steeds meer achter dat het mijn passie is om mensen helpen met hun gezondheid en bewustzijnsontwikkeling. Het sporten in de natuur heeft mij overigens veel gebracht. Ik vond zo altijd mijn rust als het in mijn hoofd te druk was of om gewoon even lekker te ontspannen en toch fysiek actief te zijn. Nog steeds maak ik daarvoor graag tijd vrij.

 

Na mijn eerste studie bedrijfskunde, heb ik eerst mijn werk gevonden met deze studie achtergrond. Maar nog tijdens mijn studietijd werd mijn interesse steeds meer getrokken naar de ontwikkeling van de mens op het spirituele niveau en holistische geneeswijzen. Als tweede en derde studie heb ik later nog een opleiding energetische therapie en orthomoleculaire geneeskunde afgerond met het perspectief om een praktijk in natuurgeneeswijzen te beginnen.

 

Voor mij betekent spiritualiteit dat er een dimensie is die verder rijkt dan die van het lichaam, de emoties en mentale gedachten. Er is naast een fysieke, emotionele en mentale dimensie ook een spirituele dimensie. De spirituele dimensie gaat over wie wij echt in essentie zijn, het gaat voorbij de persoonlijkheid en verbindt ons met onze ziel. Heb ik daar een wetenschappelijk bewijs voor? Nee! Maar ik heb ook geleerd dat niet alles wetenschappelijk verklaarbaar hoeft te zijn. Onze wetenschap is erg gekaderd vanuit een bepaalde zienswijze, ofwel paradigma, van wat waar en niet waar kan zijn. Ik heb geleerd om een open houding aan te nemen en mijzelf niet vast te zetten in (wetenschappelijke) dogma's en overtuigingen. Wat we leren op school of de universiteit is bij lange niet altijd de hele waarheid. Zeker voor spiritualiteit is er nog in het onderwijs weinig ruimte. En het leven zelf is vaak de beste leerschool; een leerschool van bewustwording, heel-wording en genezing van de mens op vele dimensies.

 

Maar ik ben mijn eigen zoektocht begonnen en met persoonlijke ervaringen ben ik er voor mijzelf achter gekomen dat de mens meer is dan alleen een fysiek levend wezen dat geboren wordt en een keer sterft. Fysiek gezien is er sprake van een sterven maar geestelijk gezien is er voor mij een voortgang. Ik ben het leven dan ook steeds meer als een leerschool voor ons geestelijk bestaan / bewustzijn gaan zien. Vooral het ontwikkelen van je gevoelsleven en leven vanuit het hart spelen hierin een belangrijke rol. Er is volgens mij een hoger doel in het leven door jezelf, op je eigen unieke pad, op vele niveaus steeds beter te leren kennen. Men komt er ook steeds meer achter dat je bewustzijn niet losgekoppeld is van je fysieke gezondheid. Door goed bij jezelf te blijven en de lessen van het leven ter harte te nemen, zal je gezondheid zeker ten goede komen.

 

Mijn vader zei dan ook altijd: ''De mens is een universum op zich dat zichzelf mag leren kennen''. Mijn moeder heeft mij ook veel aangereikt vanuit haar liefde en wijsheid. Ook door haar lange ziekteproces heb ik zelf als mantelzorger voor mijn moeder, veel van haar mogen leren. Daar ben ik mijn ouders heel dankbaar voor.

 

Wij hebben in het aardse leven heel wat te ont-wikkelen, ofwel ''af te wikkelen'' om ons in onze essentie steeds beter te leren kennen. De Oude Grieken zeiden dan ook: ''Ken Uzelf''.