Ieder mens bewandelt zijn eigen unieke levensweg. De kunst van een gezond en gelukkig leven is naar mijn idee zoveel mogelijk bij jezelf te blijven en te voelen welke weg je het beste kan inslaan.

 

School vond ik eigenlijk helemaal niet leuk en het liefst speelde ik buiten in de natuur. En als ik op school iets leuk vond dat was het vooral tekenen. Ik zat in eerste instantie op een Montessori lagere school maar daar deed ik dan ook alleen wat ik leuk vond. Taal en rekenen vond ik alles behalve leuk. Van lezen hield ik ook helemaal niet. Waarom vertel ik dit? Ik vind dat kinderen vooral vanuit hun eigen creativiteit mogen leren en niet al op een hele jonge leeftijd teveel met ''hoofdzaken'' belast moeten worden. Omdat er nu steeds meer (hoog)gevoelige kinderen zijn kan het onderwijs niet anders dan ook hier rekening mee te houden. 

 

Na de lagere school ben ik naar het VWO gegaan. Mijn interesse ging vooral uit naar natuurwetenschappelijke vakken en ook de economische richting sprak mij wel aan. Tijdens mijn middelbare schooltijd ben ik wel veel te veel in mijn hoofd gaan zitten door alles wat geleerd en onthouden moest worden en wat voor mijn gevoel helemaal niet echt belangrijk was. Ik ben een ''beelddenker'' en had en heb nog steeds moeite met woorden onthouden.

 

Na de middelbare school ben ik bedrijfskunde aan de universiteit van Groningen gaan studeren. Ik zag deze studie als een brede opleiding om mij verder te ontwikkelen. De studie was vooral gericht op het functioneren van de mens in organisaties en hoe je succesvol een organisatie of bedrijf kan leiden. Ik heb van deze studie veel geleerd en vooral de theorie en praktijk over bedrijfspsychologie, zingeving en transformatie (verandering) van mens en organisatie spraken mij enorm aan. 

 

(On)bewust was ik altijd wel bezig om mij zo fit mogelijk te houden door gezonde voeding en buitensport (zwemmen, windsurfen, snowboarden, hardlopen, fietsen) maar deze interesse van hoe je je zo fit mogelijk kan houden en wat de diepere oorzaken van ziek worden zijn, werd groter toen ik in contact kwam met holistische geneeswijzen. Dit kwam mede door een lang ziekteproces van mijn moeder die naast de reguliere medische hulp ook ondersteuning vond bij verschillende vormen van natuurgeneeskundige therapie en mijn vader die nog op latere leeftijd magnetiseur werd en hypnotherapie ging beoefenen. 

De mens zit zo mooi in elkaar en het bewustzijn dat de mens ook veel meer is dan een lichaam van vlees en bloed is nog een groot gemis in de reguliere geneeskunde.

 

Tijdens mijn studietijd in Groningen ben ik mij ook gaan interesseren voor spiritualiteit omdat het simpelweg op mijn pad kwam. Je kent het misschien wel dat je ineens iets leest of iemand ontmoet die je diep raakt. Door helemaal ''mijn hart'' te openen en mij open te stellen voor een ''wijsheid uit het universum'' ben ik nog tijdens mijn studietijd door een transformatieproces gegaan waardoor hoofd en hart-gevoel bij elkaar zijn gekomen.

 

Voor mij betekent spiritualiteit, een bewustzijn dat voorbij ''de zichtbare wereld'' gaat en dat niet direct rationeel verklaarbaar is maar wel over een essentie gaat die we het beste kunnen voelen. De moderne mens zoekt voor alles liefst een (wetenschappelijke) verklaring. Om spiritualiteit beter te kunnen begrijpen zullen we echter het huidige verklaringsmodel of paradigma binnen alleen een stoffelijk bestaan of werkelijkheid los moeten laten en veel meer moeten denken in een energetisch verklaringsmodel.

 

In eerste instantie ben ik na het afronden van mijn bedrijfskunde studie gaan werken in het bedrijfsleven. Ik vond het interessant om bezig te zijn met het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Na een stage bij TNO heb ik gewerkt in verschillende functies om de productie- en dienstenlogistiek bij bedrijven te verbeteren.

Ook ben ik nog werkzaam geweest als adviseur om bouwbedrijven te adviseren hoe ze het beste om kunnen gaan met risico's van ziek en arbeidsongeschikt worden van hun personeel.

 

Ik voelde echter wel al langer dat ik mij meer thuis zo voelen in werk dat gericht is op gezondheid en bewustzijn. Uit pure interesse ben ik de opleiding Energetische Therapie aan de School voor Geesteswetenschappen in Utrecht gaan volgen met daarbij de opleiding Orthomoleculaire Therapie en Geneeskunde bij het SOE. Daarbij heb ik veel orthomoleculaire bij- en nascholingen gevolgd.

In 2011 ben ik gestart met mijn natuurgeneeskundige praktijk.