Verstoorde Balans en Oorzaken van Klachten

Onze gezondheid wordt door heel veel factoren bepaald. Ten eerste wordt niet iedereen met een even sterke basis gezondheid geboren en kunnen aandoeningen erfelijk bepaald zijn. Maar ondanks dat je gezondheid voor een deel genetisch met de geboorte bepaald is, kun je met je leefstijl je gezondheid enorm positief of negatief beïnvloeden. Zeker in onze moderne jachtige maatschappij speelt een ongezonde leefstijl een grote rol waardoor het lichaam niet in staat is zich gezond te houden. Maar helaas al doen we nog zo onze best zijn er factoren waar we minder bewust van zijn en die ik graag wil toelichten.
Een goede gezondheid kan alleen bestaan als het zelfgenezend vermogen van het lichaam in staat is om voor een natuurlijk herstel en een balans te zorgen. Wanneer er sprake is van bepaalde gezondheidsklachten dan is daar vaak al een stadium van een minder goed voelen aan vooraf gegaan. Vaak is ook niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is. Maar lichte klachten kunnen ontaarden in een chronische aandoening. Een aantal belangrijke functiesystemen in het lichaam zijn dan vaak niet meer in balans. Deze functiesystemen zijn o.a:

 - het (autonoom) zenuwstelsel

  - het spijsverteringsstelsel 
  - het hormoonstelsel                         
  - het immuunsysteem
Het goed functioneren van deze systemen zijn zeer belangrijk voor een goede gezondheid. Het lichaam wordt continu door invloeden van binnenuit en buitenaf uit evenwicht gehaald. Het lichaam kan zich steeds weer herstellen mits de bovengenoemde systemen maar goed kunnen werken.
Maar wat zijn nu belangrijke oorzaken waarom deze functiesystemen uit balans zijn?
Een aantal belangrijke oorzaken zijn:
- ongezonde voeding
- voedingsallergieën en gevoeligheden
- virus restanten (denk aan Pfeiffer, Herpes), slechte bacteriën, schimmels en parasieten
- darmproblemen
- slechte ontgifting van afvalstoffen en schadelijke stoffen
- te weinig zuurstof en te weinig water
- verzuring van het lichaam
- laaggradige ontstekingen in het lichaam
- zware metalen belasting
- medicatie

- teveel stress

- geen innerlijke rust

- te weinig beweging

- niet goed verwerkte  trauma's / emotionele onbalans
- gevoelig voor elektromagnetische straling
- kosmische energieverandering

Ongezonde Voeding - tekort aan essentiële voedingsstoffen

Gezonde voeding is belangrijk voor een goede gezondheid. We hebben dan ook vanuit een orthomoleculaire visie alle belangrijke voedingsstoffen nodig die we uit onze voeding moeten halen en die het lichaam niet zelf kan maken. Maar in onze dagelijkse voeding zitten vaak niet voldoende voedingsstoffen (vitaminen, mineralen, vetzuren) die essentieel zijn voor onze gezondheid. Daarbij zitten vaak ook ongezonde voedingsstoffen in onze voeding zoals ongezonde vetten, geraffineerde suikers en ook steeds meer kleur- en smaakstoffen.

Slechts  5 % van de Nederlandse bevolking haalt de aanbevolen hoeveelheid van 200 gram groenten en 200 gram fruit (RIVM). En in veel groente en fruit zitten te weinig essentiële voedingsstoffen door de verarming van de landbouwgronden en onnatuurlijke landbouwmethoden.
Gezonde voeding is dus een hele belangrijke basis maar ondanks dat we gezond eten kan er toch van alles misgaan.

Allergieën en voedsel overgevoeligheden

Verkeerde voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding maar ook uit gezonde voeding die door de persoon niet goed verdragen wordt. Naast het feit dat mensen allergisch kunnen zijn voor stoffen bestaat er ook een overgevoeligheid voor voedsel als dit teveel wordt ingenomen. Eet daarom zo gevarieerd mogelijk.
Een voedingsallergie is in het bloed op basis van de aanmaak van antistoffen te testen. Voor voedingsovergevoeligheden is dat lastiger en zal door de arts dan ook niet herkend worden. Natuurgeneeskundig orthomoleculair therapeuten hebben daar wel goede testmethoden voor.
De vraag is natuurlijk waarom er tegenwoordig zoveel mensen gevoelig zijn voor allerlei soorten voeding. Enerzijds kan dat te maken hebben met de manipulatie en bewerkingen van veel gewassen (denk aan veredeld graan), de vele kleur en smaak stoffen in onze voeding, het gebruik van pesticiden in de landbouw. Anderzijds is bij veel mensen het immuunsysteem al overbelast door verschillende factoren zoals te veel stress en niet goed kunnen ontgiften waardoor er teveel afval- en giftige stoffen in het lichaam aanwezig zijn. Het immuunsysteem raakt hierdoor indirect ook verzwakt en kan niet meer goed zijn werk doen waardoor er gevoeligheden en allergieën ontstaan die er eerst niet waren.

Pathogenen belasting: Virussen, bacteriën, schimmels en parasieten - Lyme

Veel chronische ziekten worden veroorzaakt door bepaalde virussen ( met name Epstein Barr virus) , die niet volledig door het immuunsysteem verwijderd zijn. Veel mensen met chronische klachten hebben naast andere oorzaken dan ook last van een sluimerende virustoestand. Als je ooit Pfeiffer hebt gehad is de kans groot dat er nog sprake is van een sluimerende virus situatie. Alleen met goed anti-viraal werkende middelen uit de natuurapotheek is een sluimerend virus op te ruimen.
Ook ongezonde bacteriën, schimmels en parasieten kunnen het lichaam verzwakken. Het gaat hier ook om de balans tussen goede en niet goede micro-organismen. Pathogenen vervullen nu eenmaal een functie in de natuur.
Lyme:steeds vaker is er sprake van een besmetting door de Borrelia bacterie via een teek of indirecte infectie. De Borrelia of verwante infectie kan voor veel uitlopende klachten zorgen. Lyme infecties worden vaak over het hoofd gezien. Met een bioresonantiesysteem is met redelijke betrouwbaarheid vast te stellen of er sprake is van een Lyme (co) infectie. Daarnaast kan een laboratorium onderzoek nog meer duidelijkheid verschaffen. Met natuurlijke middelen is een Lyme infectie beter te behandelen dan met antibiotica. Bij een ernstige Lyme infectie is het goed om behandeld te worden door een Lyme gespecialiseerde arts. Hiervoor kunt u met mij contact opnemen.

 

Wat betreft het recente Coronavirus in China en dat ook inmiddels verspreid is naar andere landen kan ik je adviseren om je hiervoor te beschermen door je immuunsysteem optimaal te versterken. Voor meer informatie graag even contact opnemen.

 

SLECHTE DARMCONDITIE

Onze darmen worden wel eens onze tweede hersenen genoemd omdat er een directe relatie bestaat tussen onze darmconditie en hoe wij ons voelen. De gezondheid zit in de darmen wordt er dan ook wel eens gezegd. En dat is helemaal waar. Door o.a. ongezonde voeding en teveel stress zal de conditie van de darmen verslechteren. Hierdoor zal ook het immuunsysteem dat voor een groot deel gelokaliseerd is in de darmen verzwakken. En het immuunsysteem is de basis van onze weerstand.

 

slechte ontgifting - afvoeren van toxines en afvalstoffen

Door het voedsel wat we eten, het water wat we drinken en de lucht die we inademen komen er toxines en afvalstoffen in ons lichaam. Als deze niet door het lichaam voldoende verwijderd kunnen worden veroorzaken ze op den duur chronische klachten en ernstige ziekten.Een schoon lichaam dat niet belast is met afvalstoffen is belangrijk voor een goede gezondheid. De prikkeloverdracht in het lichaam wordt verstoord als er teveel afvalstoffen in het lichaam achter blijven. Het is daarom belangrijk dat de afvalstoffen door de uitscheidingsorganen (lever, lymfe, darmen, nieren, huid) goed kunnen worden afgevoerd. Een heel belangrijk orgaan in het omzetten en ontgiften van stoffen ontgiftingsproces is de lever. Een belangrijke oorzaak van chronische klachten is dat de lever niet goed zijn werk kan doen. Een goed werkende lever is essentieel in deze tijd van steeds meer vervuiling. We kunnen nog zo gezond eten maar als door bepaalde oorzaken (b.v. virussen, vitamine B12 tekort) onze lever niet optimaal werkt kan het lichaam niet goed alle stoffen omzetten en ontgiften.

 

Te weinig zuurstof in de Cellen

Heel belangrijk is dat lichaam over voldoende zuurstof kan beschikken. Zuurstof is voor de lichaamcellen essentieel. De zuurstof die via de longen in het bloed wordt opgenomen moet daarna nog vanuit het bloed in de cellen terecht komen. Daar is de zuurstof nodig voor de aanmaak van energie in de cellen. Daarom is het belangrijk dat er goed zuurstoftransport kan plaatsvinden naar de cellen. De zuurstof zal door het bindweefsel en de celwand moeten gaan om vanuit het bloed in de cellen binnen te kunnen komen. Een belangrijke rol daarin spelen de vetzuren (omega 3 en 6) die als magneten de zuurstof aantrekken. Daarom is heel belangrijk dat we de gezonde vetten middels de voeding in het lichaam krijgen. Schadelijke vetten (transvetten) die veel voorkomen in onze bewerkte voeding isoleren daarentegen de cel waardoor de cellen niet voldoende zuurstof kunnen opnemen. Een belangrijke primaire oorzaak van kanker heeft men ontdekt komt doordat de zuurstof niet of onvoldoende de cellen kan bereiken.

 

VERZUURD LICHAAM

Met een verzuurd lichaam wordt bedoeld dat de zuur-base verhouding teveel naar een te lage zuurgraad is gegaan. Dit komt meestal door ongezonde voeding met te weinig groente en fruit. Maar ook stress en onverwerkte emoties kunnen voor een verzuring zorgen. In een verzuurd lichaam krijgen slechte bacteriën en schimmels ook meer kans van overleven. Het is dus heel belangrijk om de zuur -base balans optimaal te houden.

 

LAAGGRADIGE ONTSTEKINGEN

Laaggradige ontstekingen is een factor die bij veel aandoeningen een rol spelen. Denk hierbij o.a.   aan artritis, diabetes en fybromyalgie. Bij laaggradige ontstekingen is het weefsel in een ontstekingsachtige toestand gekomen en is het immuunsysteem niet meer goed in staat om de ontstekingen onder controle te krijgen. Dit is een enorme belasting voor het lichaam dat naast o.a. pijnklachten ook vermoeidheid kan veroorzaken.

 

ZWARE METALENBELASTING

In het milieu komen steeds meer zware metalen voor die via onze voeding en lucht in het lichaam komen. Maar denk ook aan de almagaan vullingen in het gebit. Vaak zie ik een kwik, cadmium, lood en aluminium belasting. Zware metalen kunnen zich in het ergste geval gaan stapelen in de hersenen met als gevolg dat de hersenfunctie aangetast wordt. Belangrijk is dat er dan ontgift wordt op zware metalen. Overigens is het ook zo dat een zware metalen belasting een voedingsbodem is voor virussen.

 

MEDICATIE

Medicatie kan (tijdelijk) nodig zijn maar teveel onnodige medicatie komt regelmatig voor. Er zijn genoeg rapporten waaruit blijkt dat een belangrijke oorzaak van chronische klachten en mogelijk overlijden de medicatie is door alle bijwerkingen. Maar dit mag niet hardop geroepen worden. Maar laten we eerlijk zijn: er wordt te vaak en te snel een oplossing gezocht in medicatie en niet in leefstijl aanpassing inclusief een gezonde voeding.

Teveel fysieke stress

Teveel stress is een belangrijke factor waarom er een onbalans zal gaan ontstaan. Het menselijk lichaam kan op zich omgaan met tijdelijke gezonde stress maar als die aanhoudt dan raken o.a. het autonoom zenuwstelsel, het hormoonsysteem en het spijsverteringsysteem  dermate verstoord waardoor ook weer het immuunsysteem verzwakt wordt.

Het autonoom zenuwstelsel heeft een deel dat de sympathicus heet en een deel wat de parasympathicus heet. De sympathicus is actief wanneer je zelf ook actief bent en alert moet zijn. De parasympathicus is actief wanneer het lichaam rust heeft, in onze slaap en tijdens het eten en de spijsvertering. Deze wisselen elkaar dus in actie af afhankelijk van of we bezig zijn met activiteiten of dat we aan het eten of rusten zijn. Bij veel mensen zijner te weinig momenten van rust waardoor de sympathicus overactief is en de parasympathicus niet goed zijn werk kan doen en onze spijsvertering en herstel niet goed kan verlopen. Dit is dus een belangrijke oorzaak waarom teveel en continue stress zo'n negatieve gevolgen heeft. Het hormoonsysteem met zijn klieren zoals de schildklier, de bijnieren en de geslachtsorganen hebben ook direct last van teveel stress doordat deze organen in hun aansturing verstoord worden door teveel stress. Je ziet dan ook bij langdurige stress dat de schildklier en de bijnieren overprikkeld of verzwakt zijn geraakt.

Geen Innerlijke rust

Een belangrijke factor waardoor veel mensen gezondheidsklachten hebben is dat men geen innerlijke rust meer heeft. Met innerlijke rust bedoel ik een rust in jezelf ervaren waardoor je niet gevoel hebt dat je altijd maar iets mist, dat je overal bij wilt zijn en niet gewoon eens even niets kan doen. Door maar continu bezig te zijn kan het lichaam ook niet ontspannen en zal het eerder in een stress situatie komen. Probeer bij jezelf in ieder geval te voelen waar je grenzen liggen en neem op tijd je rust.

Te weinig beweging

Het misschien een open deur maar nog steeds zitten we teveel en hebben we te weinig beweging. Uit allerlei wetenschappelijk onderzoek blijkt ook dat als we iedere dag minimaal een half uur een goede wandeling maken het lichaam positief geprikkeld wordt. Voor o.a. de doorbloeding, de stofwisseling, de botten en spieren is beweging nu eenmaal essentieel. Daar tegenover staat dat teveel intensief sporten helemaal niet gezond is en een enorme stress reactie oplevert voor het lichaam.

EnergieBlokkade

Er is een visie dat de mens naast een stoffelijk lichaam ook een ''energielichaam'' heeft. Dit energielichaam kan gezien worden als een complex energiesysteem dat er voor zorgt dat de levensenergie goed en in de juiste mate door het lichaam kan stromen en er geen blokkades zijn in de energiestroom. Er kan overigens ook een te sterke energiestroom zijn. Een herstel van de energetische balans is dan ook een belangrijke factor voor het herstel van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Echte vitaliteit is dan ook meer dan een kwestie van goed slapen en vitaminen. Vitaliteit ontstaat doordat de levensenergie goed door je lichaam kan stromen. Er is een spirituele wetenschap (oude wijsheid) die ons veel kan leren over het vitaliseren van het lichaam. Deze spirituele wetenschap beschrijft zeven hoofdenergiecentra (chakra's) voor de uitwisseling van energie van de geestelijke wereld naar de stoffelijke wereld. Deze chakra's werken op subtiele, voor het oog onzichtbare, niveaus. Je kunt de chakra's zien als ontvangst- en zendstations voor de energie die ieder moment naar je toe, door je heen en uit je weg stroomt. Ieder chakra werkt als een transformator die de krachtige energie vanuit het universum transformeert naar de juiste dosering voor het stoffelijke lichaam. De zeven hoofdchakra's zijn ook belangrijk om in verbinding te komen met de geestelijke wereld.

niet goed verwerkte  trauma's /  Onverwerkte eMoties

Het  leven wordt nu eenmaal gekenmerkt door gebeurtenissen die we moeten verwerken en dat kan soms lastig zijn en tijd kosten. Maar als minder leuke gebeurtenissen in het leven helemaal niet goed verwerkt worden, wordt ze meestal opgeslagen in het onderbewustzijn en belast het hiermee ons energiesysteem. Het lichaam heeft nu eenmaal het vermogen alles te onthouden en op te slaan. Maar als gevolg hiervan is dat deze informatie van een onverwerkte emotie op een gegeven moment een blokkade in de energiestroom in het lichaam kan veroorzaken. Doordat we in de westers maatschappij steeds meer in ''het hoofd zijn gaan zitten''  doordat denken belangrijker is geworden dan voelen zijn we niet meer zo bewust van mogelijke onverwerkte opgeslagen emoties. Bekend is dat verschillende emoties een relatie hebben met verschillende organen en/of klieren. Zo kunnen de volgende emoties en het orgaan dat er mee in relatie staat, onderscheiden worden: verdriet (longen, immuunsysteem), starheid (dikke darm), zorgen (maag), onzekerheid (milt), hartzeer (hart), kwetsbaarheid (dunne darm), besluiteloosheid (blaas), angst (nieren), stress (bloedvaten), somberheid (hormoonsysteem), verbittering (galblaas) en boosheid (lever). Voorbeelden zijn; als een dierbare is overleden en we hebben verdriet niet goed verwerkt dan je hierdoor op langere termijn longklachten krijgen en zal je immuunsysteem ook verzwakken. Boosheid die niet geuit wordt en vastgehouden wordt kan voor leverproblemen veroorzaken. Vrouwen zijn over het algemeen hiervoor meer gevoelig voor dan mannen.
Vanwege het feit dat onverwerkte emoties zich opslaan in het energieveld kan ik met een bioresonantiesysteem meten of deze een rol spelen. Dan test ik uit welk middel zoals een Bach Bloesem of meridiaan remedie je kan helpen in het verwerken van de emotie. Maar ook als energetisch therapeut kan ik met mijn handen je energetisch behandelen door vastgezette energie vrij te maken en het lichaam energetisch te voeden door met mijn handen energie door te geven naar jouw lichaam.

Electromagnetische straling - SPINInversie

De mens wordt steeds meer bloot gesteld aan electromagnetische straling van dect telefoons, mobiele telefoons, masten (o.a UMTS) en routers (draadloze lap-tops). Deze straling verstoort de celcommunicatie in het lichaam die zeer belangrijk is voor het verloop van alle levensprocessen. De electromagnetische straling heeft o.a. een schadelijke invloed op de bloedhersenbarrière, de rode bloedcellen en het functioneren van de hypothalamus (hersenen). De hypothalamus heeft een belangrijke functie in de regulatie van het hormoonsysteem. Vaak is het zo dat een verzwakt lichaam meer gevoelig is voor straling dan een gezond lichaam . En hoewel straling voor niemand gezond is hebben hooggevoelige mensen er eerder last van. Lees meer over spininversie

Download
Straling: de feiten
folderwetenschap.pdf
Adobe Acrobat document 283.3 KB

Medicatie kan (tijdelijk) nodig zijn maar teveel onnodige medicatie komt regelmatig voor. Er zijn genoeg rapporten waaruit blijkt dat een belangrijke oorzaak van chronische klachten en mogelijk overlijden de medicatie is door alle bijwerkingen. Maar dit mag niet hardop geroepen worden. Maar laten we eerlijk zijn: er wordt te vaak en te snel een oplossing gezocht in medicatie en niet in leefstijl aanpassing inclusief een gezonde voeding.