ENERGIEBLOKKADE

Er is een visie dat de mens naast een stoffelijk lichaam ook een ''energielichaam'' heeft. Dit energielichaam kan gezien worden als een complex energiesysteem dat er voor zorgt dat de levensenergie goed en in de juiste mate door het lichaam kan stromen en er geen blokkades zijn in de energiestroom. Er kan overigens ook een te sterke energiestroom zijn. Een herstel van de energetische balans is dan ook een belangrijke factor voor het herstel van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Echte vitaliteit is dan ook meer dan een kwestie van goed slapen en vitaminen. Vitaliteit ontstaat doordat de levensenergie goed door je lichaam kan stromen. Er is een spirituele wetenschap (oude wijsheid) die ons veel kan leren over het vitaliseren van het lichaam. Deze spirituele wetenschap beschrijft zeven hoofdenergiecentra (chakra's) voor de uitwisseling van energie van de geestelijke wereld naar de stoffelijke wereld. Deze chakra's werken op subtiele, voor het oog onzichtbare, niveaus. Je kunt de chakra's zien als ontvangst- en zendstations voor de energie die ieder moment naar je toe, door je heen en uit je weg stroomt. Ieder chakra werkt als een transformator die de krachtige energie vanuit het universum transformeert naar de juiste dosering voor het stoffelijke lichaam. De zeven hoofdchakra's zijn ook belangrijk om in verbinding te komen met de geestelijke wereld.