ONVERWERKTE EMOTIES /NIET GOED VERWERKTE  TRAUMA'S

Het  leven wordt nu eenmaal gekenmerkt door gebeurtenissen die we moeten verwerken en dat kan soms lastig zijn en tijd kosten. Maar als minder leuke gebeurtenissen in het leven helemaal niet goed verwerkt worden, worden ze meestal opgeslagen in het onderbewustzijn en belast het hiermee ons energiesysteem. Het lichaam heeft nu eenmaal het vermogen alles te onthouden en op te slaan. Maar als gevolg hiervan is dat deze informatie van een onverwerkte emotie op een gegeven moment een blokkade in de energiestroom in het lichaam kan veroorzaken. Doordat we in de Westers maatschappij steeds meer in ''het hoofd zijn gaan zitten''  doordat denken belangrijker is geworden dan voelen zijn we niet meer zo bewust van mogelijke onverwerkte opgeslagen emoties. Bekend is dat verschillende emoties een relatie hebben met verschillende organen en/of klieren. Zo kunnen de volgende emoties en de organen die er mee in relatie staan, onderscheiden worden: verdriet (longen, immuunsysteem), starheid (dikke darm), zorgen (maag), onzekerheid (milt), hartzeer (hart), kwetsbaarheid (dunne darm), besluiteloosheid (blaas), angst (nieren), stress (bloedvaten), somberheid (hormoonsysteem), verbittering (galblaas) en boosheid (lever). Voorbeelden zijn; als een dierbare is overleden en we hebben verdriet niet goed verwerkt dan je hierdoor op langere termijn longklachten kan krijgen en zal je immuunsysteem ook verzwakken. Boosheid die niet geuit wordt en vastgehouden wordt kan voor leverproblemen zorgen. Vrouwen zijn over het algemeen hiervoor meer gevoelig dan mannen.
Vanwege het feit dat onverwerkte emoties zich opslaan in het energieveld kan ik met een bioresonantiesysteem meten of deze een rol spelen. 

Gedachten en overtuigingen

Gedachten en overtuigingen hebben een zeer belangrijke invloed op je gezondheid. Mensen die sterk mentaal zijn ontwikkeld kunnen goed denken en vanuit hun rationele denkproces ervaren ze dan ook de werkelijkheid. In de Westerse maatschappij hechten we veel waarde aan het logisch en rationeel denken. Dat is op zich prima maar het heeft ook zijn beperkingen als het niet gecombineerd wordt met ''een hoger gevoelsleven'' die voorbij het denken gaat. Daarbij kunnen mentale gedachten je vastzetten, blokkeren in overtuigingen. De schrijver Bruce Lipton heeft daar een mooi boek ''De biologie van de overtuiging'' over geschreven.