Energetische Therapie (TilBURG)

Wat houdt energetisch in en wat is energetische therapie? Ik denk dat het goed is om eerst het begrip energetisch nader uit te leggen. Het woord ''energetisch'' heeft binnen de natuurgeneeswijzen niet direct dezelfde betekenis als het woord ''energie'' in het dagelijks leven heeft. 

Naast het feit dat in de mitochondriën, de zogenaamde ''energiefabriekjes'' in onze cellen, energie wordt vrijgemaakt, die nodig is voor alle lichaamsprocessen, is er ook een subtielere vorm van energie, een fijnstoffelijke energie, die ons lichaam voedt. De mens heeft dan ook een energiesysteem voor het transport en voeden van het lichaam met deze fijnere vorm van energie die in het hele universum aanwezig is en ook wel prana wordt genoemd. Hoe meer we met deze energie gevoed worden en de energie vrij door ons (energie) lichaam kan stromen hoe vitaler we ons voelen.

Het energetische systeem bestaat globaal uit de aura, een centrale buis, chakra's en meridianen.

De aura kan je zien als een energieveld in en om het lichaam. De aura is opgebouwd uit verschillende lagen en heeft kleuren. De kleuren en de lagen van de aura zijn een ''beeld'' van de persoonlijkheid, gemoedstoestand en het bewustzijn van de mens. Het auraveld is bepaalde fotografie zichtbaar te maken en is ook met een ''gevoelig oog'' waarneembaar.

De centrale buis loopt door het midden van boven (hoofd) naar beneden (stuit) van ons lichaam en energetisch systeem. De centrale buis is er voor om energie aan en af te voeren. Nieuwe energie kan zowel vanuit de aarde als vanuit de kosmos gehaald worden. Oude energie kan via de aarde maar ook de kosmos afgevoerd worden.

De chakra's dienen als ''energiewielen of kolken'' om de energiestroom te sturen en op gang te houden. Je kunt ze zien als transformatoren van energie en hebben een belangrijke functie in het reguleren van de fijnstoffelijke energie door het lichaam. Je zou ze kunnen zien als een soort trechters die dwars op de centrale buis liggen en een opening aan de voorkant en achterkant van het lichaam hebben. Vaak worden er 7 hoofdchakra's van stuit tot kruin van het lichaam onderscheiden maar inmiddels zou je ook al van 13 chakra's kunnen spreken.

Meridianen zijn een soort zeer fijne zenuwbanen die ook niet met het blote oog te zien zijn. Het meridiaan systeem waar de subtiele energie verder doorheen stroomt zorgt ervoor dat alle organen en weefsels energetisch gevoed worden. We kunnen de meridianen dan ook als ''wegen'' zien die door het lichaam lopen. Er zijn 12 hoofdmeridianen. De energie moet vrij door het meridiaan systeem kunnen stromen.

Je zou dus kunnen zeggen dat er op een fijnstoffelijk niveau ook een lichaam bestaat dat net als het stoffelijk lichaam ook uit verschillende stelsels (denk aan bloedvaten- en zenuwstelsel) bestaat. De conclusie kan ook dan worden getrokken dat de mens niet alleen op een stoffelijk niveau met een stoffelijk lichaam bestaat maar ook op een fijnstoffelijk, energetisch niveau. Deze visie op de mens wordt niet gedeeld door de reguliere geneeskunde die de mens alleen ziet als een biochemisch wezen. Maar de oude Oosterse geneeskunde hadden als basis ook al een geneeskunde die uitgaat van dat de mens een energiesysteem heeft. Zo werkt de acupunctuur met de meridianen en in India is men al heel lang bekend met de chakra's. Echter is met het blote oog het energie systeem niet waar te nemen. Dat is de belangrijkste rede dat het energiesysteem niet past in de moderne reguliere geneeskunde omdat er geen wetenschappelijk verklaringsmodel is die een niet grof stoffelijk systeem moet verklaren binnen een stoffelijk verklaringsmodel. Maar veel complementaire vormen van natuurgeneeswijzen zijn gebaseerd op het bestaan van een fijn stoffelijke dimensie en hebben in de praktijk bewezen dat de mens een fijn stoffelijk energetisch systeem heeft.

Wat is dan energetische therapie? Bij energetische therapie wordt er door bijvoorbeeld een persoon, homeopathisch middel, kristal of ander middel/instrument een verandering aangebracht in het energiesysteem waardoor de fijnstoffelijke energie (prana) beter kan stromen en meer in balans is. Er kunnen blokkades in het energiesysteem ontstaan die weer te maken hebben met onze emotionele en mentale ontwikkeling. Vooral hoe wij dagelijks omgaan met zaken en hoe wij in het leven staan (anders vertaald: bewustzijn) is te herleiden vanuit het energiesysteem. In mijn praktijk werk ik vanuit verschillende energetische werkwijzen:

- Asyra en Prognos biosresonatiesystemen: met de Asyra en de Prognos meet ik op energetisch niveau maar kan ik ook met de frequenties die uit de meting komen een energetische behandeling geven door overdracht van de frequenties op het lichaam en de frequenties te gebruiken als informatie voor het maken van een homeopathisch middel. Voor meer informatie hierover zie ook bioresonantie.

- Overdracht van energie via de handen: met mijn handen behandel ik ook mensen op een behandel tafel om zo het energiesysteem meer in balans te brengen. Daarbij geef ik met mijn handen energie door die een helende uitwerking heeft.