Energetische Therapie (TilBURG)

Wat houdt energetisch in? Ik denk dat het goed is om eerst het begrip energetisch nader uit te leggen. Het woord ''energetisch'' heeft binnen de natuurgeneeswijzen niet direct dezelfde betekenis als het woord ''energie'' in het dagelijks leven heeft. 

Naast het feit dat in de mitochondriën, de zogenaamde ''energiefabriekjes'' in onze cellen, energie wordt vrijgemaakt, die nodig is voor alle lichaamsprocessen, is er ook een subtielere vorm van energie, een fijnstoffelijke energie, die ons lichaam voedt. De mens heeft dan ook een energiesysteem voor het transport en voeden van het lichaam met deze fijnere vorm van energie die in het hele universum aanwezig is en ook wel prana of Chi wordt genoemd. Hoe meer we met deze energie gevoed worden en de energie vrij door ons (energie) lichaam kan stromen hoe vitaler we ons voelen. Het is een fundamentele levensenergie die belangrijk is voor onze gezondheid. Hoe hoger de trilling (energiefrequentie) van ons lichaam, hoe gezonder we zijn. Er wordt dan ook steeds vaker gezegd dat het voor je gezondheid belangrijk is om je trillingsfrequentie te verhogen. Om dit beter te begrijpen is het handig om bewust te worden van het bestaan van deze levensenergie en het feit dat je de mens ook kan zien op een ''energetisch niveau''. Vooral hoe wij dagelijks omgaan met zaken en hoe wij in het leven staan (anders vertaald: bewustzijn) in relatie tot je gezondheid, is te herleiden vanuit het energiesysteem. Onze emotionele en mentale gemoedstoestand bepaalt dan ook sterk de trillingsfrequentie. Zo verhogen de gevoelens van liefde, blijdschap en vrede de trillingsfrequentie en verlagen de gevoelens van angst, boosheid en verdriet de trillingsfrequentie.

De mens bestaat niet alleen op een stoffelijk niveau met een stoffelijk lichaam maar bestaat ook op een fijnstoffelijk, energetisch niveau. Deze visie op de mens wordt niet gedeeld door de reguliere geneeskunde die de mens alleen ziet als een biochemisch wezen op een puur grofstoffelijk niveau.

Maar de ''oude'' Oosterse geneeskunde was ook al gebaseerd op het feit dat de mens een energiesysteem heeft. Zo werkt de acupunctuur met de meridianen en in India is men al heel lang bekend met de chakra's. Echter is met het blote oog het energiesysteem niet waar te nemen. Men weet overigens dat onze ogen maar een bepaald spectrum van licht / energietrilling kunnen waarnemen. Dat we dus iets niet kunnen zien wil niet zeggen dat iets niet bestaat.

Maar dat is wel de belangrijkste rede dat het energiesysteem niet past in de moderne reguliere geneeskunde omdat er geen wetenschappelijk verklaringsmodel is die een niet (grof)stoffelijk systeem moet verklaren binnen een stoffelijk verklaringsmodel. Maar veel complementaire vormen van natuurgeneeswijzen zijn gebaseerd op het bestaan van een fijnstoffelijke dimensie en hebben in de praktijk bewezen dat de mens een fijnstoffelijk energetisch systeem (lichaam) heeft.

Bij energetische therapie wordt er door bijvoorbeeld een persoon, homeopathisch middel, kristal of ander middel/instrument een verandering aangebracht in het energiesysteem waardoor de fijnstoffelijke energie (prana) beter kan stromen en versterkt wordt. In mijn praktijk werk ik vanuit verschillende energetische werkwijzen:

Overdracht van de vitale levensenergie energie via mijn handen. De vitale levensenergie die ik mag doorgeven heeft een helende uitwerking doordat de energiefrequentie van de energie die ik doorgeef hoger ligt dan de energiefrequentie van de persoon die behandeld wordt. Ik fungeer als energiekanaal om vanuit de levensbron door te geven. Het lichaam weet precies waar deze energie naar toe moet om zijn voedende en genezende werking uit te voeren. In principe geven we allemaal (onbewust) elkaar energie als we elkaar aanraken of als we in de buurt van elkaar zijn. Afhankelijk van de trilling (energiefrequentie) van deze energie ervaren we deze als positief of negatief. Wees dus bewust van elkaars energie!

- Asyra biosresonatiesysteem: met Asyra meet ik op energetisch niveau maar kan ik ook met de frequenties die uit de meting komen een energetische behandeling geven door overdracht van de frequenties op het lichaam en de frequenties te gebruiken als informatie voor het maken van een homeopathisch middel. Voor meer informatie hierover zie ook bioresonantie.

Energetische Stoel - Urim Code: deze bijzondere stoel, of beter gezegd krachtplek, een matrix van levend licht, harmoniseert op verschillende niveaus. Het heft blokkades op doordat het het werkt vanuit herstel van je ''goddelijke blauwdruk''. Het activeert het zelfhelend vermogen. Voor meer informatie kun je terecht op:  Urim-code – UR-codes