bewustzijn

Binnen de natuurgeneeswijzen zijn er meerdere vormen van therapie die het zelfgenezend vermogen van het lichaam stimuleren waardoor het lichaam zelf kan genezen. Want genezen doe je uiteindelijk zelf of je lichaam doet dat zelf. De therapeut of arts helpt je daarin met operaties, therapie, oefeningen, medicatie, voedingssupplementen, leefstijladviezen. Maar als het lichaam in de goede conditie hiervoor wordt gebracht geneest het lichaam zelf vanuit het zelfgenezend vermogen en daarin speelt je innerlijke geestelijke afstemming, je bewustzijn een grote rol. Vanuit de natuurgeneeswijzen gezien wil je op een natuurlijke wijze, zonder medicatie, van gezondheidsklachten afkomen. Door een gezonde leefstijl in goede verbinding met je zelf (eigen natuur) is dat vaak heel goed mogelijk. Maar dan gaat het niet alleen over de factoren zoals gezond eten en voldoende beweging. Hoewel die zeker een grote rol spelen.

 

Maar de diepste genezing komt vanuit je geest. En dan hebben we het over bewustzijn, je geestelijke afstemming. Maar wat is bewustzijn en bewustzijn van wat? Je kunt van zoveel zaken bewust zijn of juist niet bewustzijn. Dat heeft ook met je interesse te maken. Waarop ben je gericht en wat vindt je belangrijk. Maar we hebben het hier over een ''kosmisch bewustzijn'', een bewustzijn dat de mens meer is dan zijn persoonlijkheid, dat je een ziel bent. Het heeft alles te maken met wie de mens in diepste wezen is. Er zijn natuurlijk heel veel visies op het leven en ieder mens heeft ook zo zijn werkelijkheid en leeft zijn werkelijkheid. Jouw bewustzijn hoe je in het leven staat bepaalt heel veel...

 

Nu kun je je denken dat je als mens alleen een stoffelijk wezen bent dat een keer geboren wordt en ook weer sterft. Er is alleen een stoffelijke schepping en binnen die schepping vindt een evolutie plaats. Maar er is ook een visie dat het aardse stoffelijke leven deel uitmaakt van een grotere schepping en een verbinding heeft met een Bron van leven die niet stoffelijk is. Deze bron is puur geest en energie waaruit alle leven voortkomt. Je zou het een ''Goddelijk principe'' kunnen noemen. Alle vormen van leven komen dan voort uit deze bron. Door een bewuste verbinding met deze bron vanuit je bewustzijn dat je geen afgescheiden mens bent maar een deel dat voorkomt uit deze bron, zal je levensenergie veel sterker zijn. Ik noem dit een Eenheidsbewustzijn. Alle vormen van leven zijn ook verbonden met elkaar. 

 

Laat die diepste waarheid nu in het hart zitten. er wordt dan in deze tijd ook steeds vaker gezegd dat je minder in je hoofd moet gaan zitten en meer mag voelen. Er ligt een diepere waarheid verscholen in ieder mens. Door meer vanuit je hart, je gevoel te leven weet je beter wat goed voor je is en kom je in een betere verbinding met jezelf en hiermee ook met je ziel. 

 

Bewustzijn gaat verder, heeft een andere, extra dimensie dan alleen logisch denken. Maar omdat de wetenschap van de zichtbare stoffelijke wereld zo de overhand heeft gekregen zijn we steeds meer vergeten wie we zijn en leven we een materiele waarheid die logisch verklaarbaar is. Maar vanuit je gevoelswereld .....

 

Een belangrijke factor voor een goede gezondheid is dan ook dat je in harmonie bent met je ''innerlijk zijn of wezen''. Ik besef ook dat het soms heel lastig is om die diepere waarheid helder te krijgen omdat we vaak zo slecht in verbinding zijn met ons Zelf. We leven vaak zo gericht op de ''buitenwereld'' maar we zijn niet goed in verbinding met wat er van ''binnen in ons'' aanwezig is aan bewustzijn. Door meer ''uit het hoofd'' te gaan en meer vanuit je gevoel (niet verwarren met emoties) te leven maak je verbinding met een waarheid die verder rijkt dan de waarheid vanuit het het denken.