Bioresonantie : PROgNOS en Asyra-Quest

In mijn praktijk maak ik als ondersteuning, gebruik van een Prognos® en/of Asyra analyse- en behandel systeem.

PROGNOS

Prognos® is een computer-analyse systeem afkomstig uit de ruimtevaartgeneeskunde ter herstel van chronische klachten en het behoud van een goede gezondheid. Het is bij diverse lange vluchten met succes toegepast om de astronauten gezond te houden. Het is een veilige en pijnloze methode om klachten te verhelpen en te voorkomen en kan ook op baby’s en jonge kinderen toegepast worden.

Prognos® is een unieke innovatieve combinatie van 5000 jaar oude Chinese wijsheid, gebaseerd op de energieën in de meridianen  en Westerse high-tech computertechnologie, gebaseerd op wetenschappelijke feiten en praktijkervaring. Met behulp van de Prognos meetapparatuur en de bijbehorende software kan door middel van een huidweerstandsmeting op 24 punten aan de handen en de voeten bepaald worden wat de energetische toestand van de betreffende acupunctuurmeridianen is. De elektrische geleidingswaarde die hier uit komt is een maat voor onder andere orgaanfuncties. De Westerse reguliere geneeskunde en het Prognos-systeem blijken elkaar in de dagelijkse praktijk uitstekend aan te vullen.

Er is wetenschappelijk aangetoond dat de metingen uitgevoerd met het Prognos-systeem reproduceerbaar zijn. De huidweerstandsmetingen worden uitgevoerd met behulp van een verende meetstift, waardoor de meetdruk altijd constant is.

 

Volgens de acupunctuur kunnen we ons lichaam verdelen in 24 onderdelen. De gezondheidstoestand van deze 24 onderdelen representeren zich in de energetische toestand van de meridianen die met Prognos® meetbaar is. Ieder van de 12 onderdelen (links en rechts) heeft een relatie met een orgaan en een bepaalde wervel, een deel van het gebit en het bewegingsapparaat, een bepaalde emotie, een chakra, een basisbehoefte en een systeem (bijvoorbeeld de longmeridiaan met het immuunsysteem). De 12 meridianen hebben op een bepaalde manier invloed op elkaar, dit wordt beschreven in de zogenaamde 5-elementen leer en is behulpzaam bij het elimineren van oorzaken van klachten.

 

Om de meting te kunnen uitvoeren, maakt de behandelaar een meetkring tussen de patiënt en het Prognos-systeem. De patiënt krijgt hiervoor een bandje om de pols en de behandelaar meet op 24 punten aan het begin en einde van de meridianen aan de handen en de voeten. Tijdens de meting krijgt de patiënt een koptelefoon op waar gedigitaliseerde signalen uitkomen met behulp waarvan de behandelaar de aanwezige oorzaken kan bepalen. Deze signalen zijn innovatieve, uniek aan het Prognos-systeem gekoppelde Diagnose-Frequentie-Spectra, die met grote nauwkeurigheid de aanwezige en te behandelen oorzaken aantonen (4).

ASYRA-Quest

De Asyra-Quest is een geavanceerd analyse- en behandelsysteem (maar is geen vervanging van reguliere onderzoeksmethoden). Deze geavanceerde technologie die al ruim 35 jaar wordt toegepast, is gebaseerd op de bio-energetica. Bio-energetica gaat uit van energetische stromen en trillingen in het lichaam (frequenties) die door de Asyra-Quest  kunnen worden gemeten. De energiestromen en trillingen zijn onzichtbaar maar het Asyra-Quest systeem vertaalt ze naar zichtbare informatie. Met het systeem kunnen verschillende testen worden gedaan om verstoringen in het lichaam op te sporen.

''De geneeskunde van de toekomst zal gebaseerd zijn op het reguleren van energiefrequenties in het lichaam (Albert Einstein)''

In de Asyra-Quest zitten meer dan 100.000 frequenties opgeslagen die het lichaam weer meer in balans kunnen brengen. De frequenties kunnen in een behandeling door middel van licht overgedragen worden op het lichaam en geven hiermee de juiste energieprikkel aan het lichaam die het lichaam op dat moment nodig heeft. Daarnaast kunnen de frequenties in een homeopathische verdunning op een vloeistof worden gezet.
De volgende oorzaken van een verstoring kunnen o.a. zichtbaar gemaakt worden:
 
- de balans en onbalans van de organen en orgaan systemen;
- geblokkeerde energie (meridianen, chakra's),
- immuunsysteem verstoringen,
- verstoringen autonoom zenuwstelsel,
- celactiviteit en communicatie (stofwisseling van en tussen de cellen),
- tekorten aan vitaminen, mineralen, vetzuren, aminozuren, enzymen,
- voedselintoleranties en overgevoeligheden,
- allergieën,   
- verstoringen van het spijsverteringssysteem,
- dysbiose in de darmen,
- emotionele/psychische onbalans, 
- schimmels, bacteriën, parasieten en virussen,
- toxische stoffen, 
- hormonale onbalans,
- verstoringen door problemen met het gebit,
- verstoringen door aandoening aan de nek- en rugwervels,
- stralingsbelasting (electrosmog, geopathie),
- miasmen (overgeerfde verstoringen),
- littekenstoring,
- vaccinatie belastingen.